10 psychologických trikov, pomocou ktorých zistíte, či sa vami niekto snaží manipulovať

Michal Blaško Ešte viac

Nemusí ísť o partnera či rodinného príslušníka. Stačí ísť na nákup do obchodu, kde sa nás predajcovia snažia zlákať, aby sme toho nakúpili čo najviac a minuli čo najviac peňazí. Alebo sa nás môže snažiť zmanipulovať kolega, aby sme na seba prevzali zodpovednosť a urobili väčší podiel práce za rovnakú odmenu. Možností je nekonečne veľa a je dobré, ak sme na všetko pripravení a dokážeme manipulátorov včas odhaliť. Ako teda rozoznáte manipulátora?

Nakloňte hlavu

Ak chcete, aby s vami niekto súhlasil, nakloňte hlavu. Už výskumy z roku 1980 dokazujú, že ľudia, ktorí pri načúvaní nakláňajú hlavu a pokyvujú ňou, pravdepodobne súhlasia s tým, čo počujú. Ak teda o niečom hovoríte, nakloňte hlavu. Druhá osoba možno čoskoro začne opakovať po vás a bude súhlasiť bez toho, aby o tom vôbec vedela. Platí to aj v prípade, ak od niekoho potrebujete láskavosť.

pexels.com

Reč tela

Existuje mnoho výskumov, ktoré dokazujú, že ak si všimnete reč tela osoby, s ktorou komunikujete a začnete ju napodobňovať, je pravdepodobné, že s vami podvedome inšpiruje a pravdepodobnejšie splní vašu požiadavku. Je dokázané, že napodobňovanie reči tela okrem toho pomáha vytvoriť medzi dvomi osobami raport, čo vedie k vytvoreniu priateľstva alebo partnerskej spolupráce. Ak totiž budete napodobňovať reč tela, mimický prejav, ale aj rečové vzorce osoby, bude mať dojem, že máte veľa spoločného a bude sa chcieť s vami spriateliť.

Ak potrebujete láskavosť, vyberte si vhodný čas

Najvhodnejší čas je vtedy, ak je osoba unavená, pretože vtedy nemá dostatok fyzickej ani psychickej energie na to, aby vás odmietla. Tento trik neraz využívajú napríklad predavači, ktorých cieľom je doslova unaviť človeka, aby sa ľahšie nechal presvedčiť, že daný tovar potrebuje a chce si ho kúpiť.

pexels.com

Oslovujte ľudí menom

Psychológ Dale Carnegie tvrdí, že ak vyslovíte meno človeka, je to pre neho ten najsladší a najdôležitejší zvuk, nech už hovoríte v akomkoľvek jazyku. Naše meno je jadrová časť našej identity, potvrdzuje našu existenciu a preto osobe, ktorá nás osloví menom, viac dôverujeme. Spomeňte si na moment, keď ste sa s niekým stretli len na chvíľu, vy ste si meno možno nezapamätali, ale druhá osoba áno. Necítili ste sa dôležito? Ak si chcete niekoho získať, pamätajte si jeho meno.

Opakujte

Ak chcete niekomu ukázať, že mu skutočne rozumiete, opakujte a parafrázujte to, čo dotyčná osoba povedala. Táto technika sa často využíva napríklad v psychológii, keď takto terapeut dáva klientovi najavo empatiu a to, že mu načúva a snaží sa mu porozumieť. Je pravdepodobné, že klient tak poodhalí viac zo svojho vnútra.

pexels.com

Hľadajte unikátnosť

Ide o podobný princíp ako pri opakovaní reči tela. V tomto prípade sa však zameriavate na špecifické slovíčka, ktoré osoba používa a následne ich v komunikácii použijete aj vy. Ako sa hovorí, oči sú oknom do duše. Slová sú však oknom do mysle. Práve načúvaním slovám sa dostanete k človeku najbližšie.

Prehodnocujte požiadavky

Ak potrebujete od niekoho láskavosť, najprv požiadajte o niečo veľké a ak osoba odmietne, požiadajte o menšiu láskavosť. Tú pravdepodobne neodmietne. Tejto technike sa hovorí vtipne „dvere v tvári“. Vedci si myslia, že základom techniky je princíp reciprocity. Keďže osoba odmietla vašu prvú požiadavku, bude mať pocit, že vám niečo dlhuje, a že tú druhú požiadavku už splniť musí.

pexels.com

Hovorte rýchlo

V niektorých prípadoch, ak hovoríte príliš rýchlo, osoba s vami bude súhlasiť len preto, že nestihla spracovať to, čo ste práve povedali, nechce si to však priznať. Okrem toho, nebude mať čas argumentovať a presvedčiť vás o opaku. V prípade, ak ste si však už osobu získali a súhlasí s vami, je vhodnejšie spomaliť tempo reči.

Používajte podstatné mená namiesto slovies

Vedci tvrdia, že používaním podstatných mien vytvoríte dojem spolupatričnosti ku skupine. Ak vyslovíte podstatné meno, ľudia premýšľajú, či sa s ním identifikujú alebo nie a prispôsobujú tomu svoje správanie. Ak ide o voľby, spýtajte sa napríklad, či je pre danú osobu dôležité byť voličom, nie či pôjde voliť.

pexels.com

Najprv sa usmejte

Už Charles Darwin tvrdil, že úsmev je najrýchlejší spôsob, ako s iným človekom nadviazať kontakt, keďže vyjadruje pocit šťastia. Ak sa na človeka najprv usmejete a potom sa k nemu prihovoríte, vytvoríte príjemnú atmosféru a človek sa uvoľní. Je však nutné brať ohľad na rôzne situácie a neusmievať sa nasilu v prípade, ak hovoríte o vážnej a citlivej téme.

Stretli ste sa už niekedy s tým, že sa vás niekto snažil zmanipulovať?

Pozri aj: O čom ľudia premýšľajú, keď sa zobudia? Toto sú 4 najčastejšie veci, ktoré poznáte aj vy

zdroj: psych2go

0
Komentovať (0)