Ako znížiť u dieťaťa vysokú teplotu aj bez liekov? Tipy priamo od slovenskej lekárky

Kristína Hagarová Zdravie

Foto: pxhere

Mnohé mamy si neuvedomujú, že aj keď horúčka nie je choroba, nie je to ani prejav normálneho stavu. Väčšina žien pri zvýšenej teplote buď panikári, alebo ju naopak veľmi podceňuje. 

Mnohé ženy netušia, že nie každá zvýšená teplota je automaticky aj horúčka a do určitých stupňov Celzia ju dieťaťu nemusíme ani len zrážať. Keď už však presiahne určitú hranicu, je dobré zasiahnuť a nenechať stav dieťaťa zájsť až do krajností. O horúčke sme sa porozprávali s doktorkou zo stredného Slovenska, Máriou A.

Horúčka je jeden zo sprievodných príznakov ochorenia

„Horúčka nie je choroba, je to len jeden zo sprievodných príznakov mnohých ochorení u dospelých aj u detí. Za horúčku sa považuje vzostup telesnej teploty nad 38 °C. Teplotu medzi 37-38 °C sa nemusíme snažiť zrážať, pretože je dôkazom zapojenia sa obranných síl ľudského organizmu v boji proti infekcii. Ak však teplota prekročí 38,5 °C dokonca 40 °C sú na mieste obavy, je potrebné zasiahnuť farmakologicky alebo zábalmi. Výrazne zvýšená telesná teplota má nepriaznivý vplyv na organizmus, je zvýšená záťaž na kardiovaskulárny systém, teda srdce a celý obehový systém. Prejavuje sa to nedostatočným prekrvením periférnych častí končatín,“ povedala.

Foto: unsplash

Kedy nastáva problém?

Podľa doktorky problém nastáva hlavne vtedy, keď teplota presiahne 42 stupňov, kedy môže dôjsť k nezvratnému poškodeniu mozgového tkaniva. „Medzi najfrekventovanejšie komplikácie horúčky u detí patrí dehydratácia a febrilné kŕče. Pri prehlbujúcej sa dehydratácii je znížená perfúzia kože, čím sa udržiava respektíve ešte zvyšuje telesná teplota.“

Práve toto môže podľa doktorky viesť aj do stavu nezlúčiteľného so životom, kedy sa rozvráti vnútorné prostredie u dieťaťa.  „Vtedy je nevyhnutná intenzívna infúzna rehydratačná liečba a cielená antibiotikoterapia intravenóznou cestou.“ Závažnou komplikáciou bývajú aj febrilné kŕče, kedy musí byť dieťa okrem pediatra vyšetrené aj neurológom.

Pokoj na lôžku a veľa tekutín

Najčastejšia liečba horúčky, ktorú poznáme, je pitie tekutín, aby dieťa nezostalo dehydratované, dôležitý je však aj oddych a pokoj. „Za najdôležitejšie opatrenie a základný terapeutický postup horúčky u dieťaťa sa považuje kľudový režim, pokoj na lôžku, voľný vzdušný odev, aby sa dieťa mohlo čo najviac vypotiť, je nutné predísť rozvoju dehydratácie dieťaťa, katabolizmu a acidózy podávaním čo najvyššieho príjmu tekutín. uprednostňujú sa ovocné čaje, riedené ovocné šťavy a u detí starších ako dva roky neperlivé minerálky izbovej teploty, nie sú vhodné horúce nápoje. Pri nespolupráci dieťaťa a odmietaniu príjmu tekutín, sa musí pristúpiť k aplikácii rehydratačných roztokov infúziou alebo nazogastrickou sondou.“

Foto: unsplash

Myslite na zábaly

Kedy by sme mali teda deťom podávať lieky na zníženie teploty? Podľa doktorky sa to týka prípadu, keď teplota presiahne 38 stupňov Celzia, keď však ide o febrilné kŕče, je to pri teplote nad 37,5 stupňa Celzia. „Ak teplota neklesá, pristupujeme k fyzikálnym metódam ochladzovania, teda dieťatku podávame zábaly, aby sme eliminovali nebezpečenstvo vzniku febrilných kŕčov. Zábaly robíme tak, že namočíme plienky alebo uteráky, poriadne ich vyžmýkame, aby boli chladné, ale nie mokré a obvinieme ich okolo hrudníka medzi ruky a trup dieťaťa.

V zábale necháme dieťa 4 až 5 minút, kým sa osuška zohreje, potom zábal vymeníme a opakujeme postup dovtedy, kým teplota neklesne aspoň pod 38,5 stupňov. Alternatívou zábalov je krátke osprchovanie dieťaťa vlažnou vodou a rýchle osušenie, odporúča sa prikryť len suchou plachtou. Za vhodný spôsob ochladzovania sa považuje potieranie nahého dieťaťa vlhkou a chladnou handričkou, potierame celé telo, hlávku, telo, horné aj dolné končatiny, dokým handrička neuschne a nie je teplá, následne postup opakujeme.“

Foto: pxhere

Kedy urýchlene vyhľadať lekára?

  • Ak má dieťa horúčku 40 stupňov Celzia a neklesá ani po podaní liekov a zábalov
  • Ak je teplota dieťaťa 41 stupňov Celzia
  • Ak je dieťa nepokojné a objavuje sa premodrávanie
  • Ak horúčka u detí nad jeden rok trvá viac ako tri dni

Podľa doktorky je dôvodom na vyhľadanie lekára akákoľvek zvýšená teplota u novorodencov. „Samozrejme platí, že to kedy je vhodný čas na vyšetrenie lekárom závisí od celkových príznakov a stavu dieťatka.“ 

Čo všetko spôsobuje horúčku?

Horúčku môže spôsobiť veľké množstvo ochorení. Spočiatku je však na základe vyšetrení dôležité zistiť v prvom rade to či ide o baktériovú alebo o vírusovú infekciu. Na základe vyšetrení potom lekár rozhodne, ako bude ďalej postupovať.

Na základe vyšetrení by sa malo začať s adekvátnou terapiou a malo by sa rozhodnúť, či sa dieťa bude liečiť ambulantne alebo bude potrebná hospitalizácia sa účelom diferenciálno-diagnostického vyšetrenia. Medzi najčastejšie príčiny febrilít u detí patrí vírusové ochorenie – chrípka či infekcie horných dýchacích ciest, preto je nutné kultivačné vyšetrenie hrdla, nosa, biologický materiál, ktorý dieťa vykašle.“ 

Často však môže byť príčina aj zápal stredného ucha, no môže ísť aj o angínu, zápal močových ciest alebo zápal pľúc.Všetko je možné zistiť až z vyšetrení a zo sprievodných znakov horúčky.

Foto: unsplash

Dôležité je nič nepodceniť

Pri takmer všetkých z týchto ochorení je dôležité nepodceniť teplotný stav u dieťaťa a dieťa hospitalizovať, dôkladne zdiagnostikovať a adekvátne liečiť. Ak zvýšená telesná teplota nad 38 pretrváva 3 týždne a dlhšie aj napriek jeden týždeň trvajúcemu intenzívnemu vyšetrovaniu a príčina nie je stále objasnená, považuje sa to za prolongovanú horúčku – horúčku neznámeho pôvodu.“ Doktorka však v prvom rade zdôrazňuje dôležitosť vyšetrení a správne zhodnotenie stavu dieťatka. Určite však odporúča horúčku u detí nepodceňovať.

„Nikdy nesmieme podceniť horúčku u detí, aj obyčajná chrípka s veľkými a dlhšie trvajúcimi horúčkami môže dieťa zdehydrovať s nutnosťou podávania infúznych roztokov, nehovoriac o prolongovaných horúčkach, kedy je potrebná správna diferenciálna diagnostika a terapeutický postup.“

0
Komentovať (0)

Dnes by ste nemali premeškať: