AKTUÁLNE: Máte nárok na pandemické OČR? Od tohto dátumu sa menia pravidlá na vyplácanie

Kristína Hagarová Ešte viac

Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Mnohí rodičia v súvislosti so začatím školského roka premýšľajú nad tým, ako to bude vyzerať s dávkami OČR a či môžu zostať so svojím dieťaťom aj naďalej doma. Dôvodom býva často strach z toho, že sa dieťa nakazí.

Sociálna poisťovňa zverejnila na svojej stránke celkové stanovisko, ako to bude naďalej vyzerať. Zlomový dátum mal byť práve 1. september. Sociálna poisťovňa vo svojom vyhlásení podrobne vypísala, ako bude vyzerať situácia s vyplácaním od septembra tohto roka. “V súvislosti s príchodom septembra a aktuálnej pandemickej situácie chcú rodičia vedieť, ako majú postupovať pri prípadných žiadostiach o dávky ošetrovné (OČR), či môžu zostať s dieťaťom doma a čerpať dávku OČR, z vlastného rozhodnutia, (bez potvrdenia lekára) ak majú obavy, že sa ich dieťa v škôlke alebo škole nakazí.”

Ako je to so školopovinnými deťmi?

“V prípade detí, ktoré sú školopovinné, t. j. sú žiakmi škôl, rodič nemôže od septembra svojvoľne nechať dieťa doma, ak sa obáva pandémie, nakoľko by tým porušil školský zákon. Režim prerušenia vyučovania v triedach škôl, t. j. uzatvorenia týchto častí škôl, od 1. 9. 2020 nanovo upraví pripravované rozhodnutie ministra školstva. Nárok na pandemické OČR preto budú mať iba tie oprávnené osoby, ktoré sa budú starať o deti do 11 rokov (do 18 rokov pri deťoch s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), ktorých trieda bola uzatvorená riaditeľom školy v súlade s pripravovaným rozhodnutím ministra školstva.”

Foto: pikrepo

Rozdiel je v materských školách

“Ak však rodič dieťaťa bude ošetrovať choré dieťa do 16 rokov veku, t. j. dieťa, ktorému sa náhle zhoršil jeho zdravotný stav a ošetrujúci lekár mu preto potvrdil potrebu ošetrovania, aj od 1.9.2020 bude mať nárok na pandemické OČR. Iná situácia pri starostlivosti bude v prípade detí, ktoré navštevujú materskú školu. Nakoľko dochádzka do predškolského zariadenia nie je povinná zo zákona, na túto skupinu detí budú až do prípadnej zmeny zákona o sociálnom poistení uplatňované také postupy ako doteraz, t. j. nárok na pandemické OČR budú mať jednak oprávnené osoby, ktorých dieťa nebude chodiť do triedy v škôlke, ktorá bola uzatvorená a jednak aj oprávnené osoby, ktorých dieťa nenavštevuje materskú školu pre obavu z koronavírusu.”

Pravidlá sa môžu meniť

“U detí, ktoré ešte nenavštevujú materskú školu a u blízkych príbuzných, ktorým je poskytovaná starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb zostáva situácia nezmenená, t. j nárok na pandemické OČR budú mať oprávnené osoby naďalej aj v prípade, ak sa rozhodnú nedať dieťa alebo blízkeho príbuzného do zariadenia z obavy pred koronavírusom. Sociálna poisťovňa vychádza z informácií, ktoré sú jej známe, v prípade zmeny situácie bude verejnosť informovať. Dovtedy je vhodné postupovať podľa týchto odporúčaní.”

Foto: needpix.com

Ako informuje portál TVnoviny, pravidlá pre vyplácanie sa môžu počas vývoja pandémie ešte meniť. Pokiaľ sa budete nachádzať v situácii, kedy sa vás takáto OČR bude týkať, na konci mesiaca budete musieť podať čestné vyhlásenie o žiadosti o ošetrovné tak, ako sa to robilo aj predtým. Vypíšete, koľko dní ste sa o dieťa starali a z toho poisťovňa zadá, akú dávku má vyplatiť. Bez toho sa rodičia ku peniazom nedostanú.

0
Komentovať (0)

Dnes by ste nemali premeškať: