AKTUÁLNE: Na Slovensku dnes pribudol 1 nový prípad nákazy koronavírusom

Lucia Mužlová Ešte viac

FOTO TASR - Radovan Stoklasa

Na Slovensku dnes pribudol 1 nový prípad nákazy koronavírusom, doteraz sa tak zaznamenalo 1522 pozitívnych vzoriek. 

K včerajšiemu dňu to bolo 1521 pozitívnych a 172 601 negatívnych vzoriek. Za včerajší deň otestovali 274 vzoriek. Z ochorenia COVID-19 sa vyliečilo 1368 pacientov, dnes pribudli 2 vyliečení. Na Slovensku celkovo evidujeme 28 úmrtí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií a stránka korona.gov.sk.

Od pondelka môžu fungovať aj jasle

Od pondelka môžu fungovať aj zariadenia školského stravovania či zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, teda jasle, ale za podmienok uvedených v usmernení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Daša Račková.

FOTO TASR – Dano Veselský

Za podmienok uvedených v rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a ak tak rozhodne zriaďovateľ môžu byť otvorené materské školy, materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, materské školy pri zdravotníckych zariadeniach.

Ďalej tiež základné školy na účel výchovy a vzdelávania žiakov nultého ročníka, prvého až piateho ročníka a na účel konania komisionálnych skúšok a jazykových skúšok, základné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na účel výchovy a vzdelávania žiakov prípravného ročníka, prvého až deviateho ročníka, základné školy pri zdravotníckych zariadeniach na účel výchovy a vzdelávania žiakov prvého až deviateho ročníka a školské kluby detí.

Foto: pixabay

Od začiatku júna môžu fungovať stredné školy na účel konania komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, prijímacích skúšok a ukončovania výchovy a vzdelávania v dennej a externej forme štúdia, akými sú maturitné skúšky, záverečné skúšky, záverečné pomaturitné skúšky a absolventské skúšky, a na účel skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania, jazykové školy zaradené do siete škôl a školských zariadení SR na účel konania štátnej jazykovej skúšky.

Tiež prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do šiestich rokov veku dieťaťa, a ak tak rozhodne zriaďovateľ, prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže, a zariadenia, v ktorých sa poskytujú služby výchovy a starostlivosti o deti a mládež, tiež ak tak rozhodne zriaďovateľ.

 

0
Komentovať (0)

Dnes by ste nemali premeškať: