Čo sa stane s psychikou dieťaťa, ak ho občas výchovne “capnete” po zadku? Toto by mal vedieť každý rodič!

Lucia Mužlová Ešte viac

V poslednom čase sa často objavujú správy o domácom násilí páchanom na deťoch. Sú to samozrejme strašné správy a určite tieto telesné tresty nepodporujem. Čo ale klasický „výprask“, ktorý si možno aj vy z detstva pamätáte? Ste za alebo proti?

V nasledujúcom článku sa dočítate, aké následky môže mať telesný trest na vaše ratolesti.

bitka1
iflscience.com

Prípad, ktorý sa nedávno odohral v Kanade, vás možno trochu šokuje. Po výzve Komisie pre pravdu a zmierenie zakázať fyzické tresty detí, sľúbila liberálna vláda, že takéto tresty zakáže. Najvyšší súd v Massachusetts rozhodol o odňatí detí z jednej pestúnskej rodiny práve preto, že boli preukázané časté fyzické tresty na deťoch. Neúspešný argument rodičov bol, že je to v súlade s ich kresťanskou výchovou a vierou.

bitka2
micheleborba.com

Pozitívne je, že stále viac ľudí je proti a začína sa o tomto probléme živo diskutovať. Samozrejme sú aj ľudia, ktorí sú za výprask, pretože si myslia, že tým daný problém vyriešia, poprípade, že sa už nebude opakovať. Je však v poriadku udrieť problémové dieťa, keď už sme naozaj v koncoch?

bitka3
parentreviewers.com

Bolo dokázané, že biť dieťa (otvorenou rukou, ktorá nespôsobí žiadne viditeľné zranenia – pozn. redakcie), má veľmi vážne následky na jeho duševné zdravie. Prečo teda rodičia bijú svoje deti? Profesor Michelle Knox z Univerzity Toledo v Amerike vidí v tomto probléme istú iróniu. Je zvláštne, že zákon podchytil páchanie násilia na väzňoch, zločincoch alebo iných dospelých ľuďoch. Čo však americké zákony neriešia je páchanie násilia na ľuďoch, s ktorými žijete pod jednou strechou a ktorých vychovávate, ktorí sú najzraniteľnejší – deti.

bitka4
edition.cnn.com

Čo môže začínať ako nevinné buchnutie po zadku sa časom môže zhoršiť natoľko, že sú na dieťati viditeľné zranenia. Nie je pravdou, že rodič je vždy násilník a ten „zlý“, častokrát je to len neschopnosť zvládať hyperaktívne alebo neposlušné dieťa. Nastane zlomový bod, keď sa psychika rodiča naštrbí natoľko, že svoje dieťa udrie. Pri nezvládnuteľných deťoch je takmer vždy potrebné vyhľadať odborníka, ktorý vám poradí a odporučí rôzne metódy zvládania výchovy takýchto detí.

bitka5
nurturingachild.com

V roku 2011 Národná asociácia sestier z pediatrických oddelení vydala vyhlásenie, že deti, ktoré sú v detstve často bité, sa v dospelosti viac zapájajú do rôznych nelegálnych činností a sami sú násilníkmi oproti deťom, ktoré násilie nezažili. K podobnému záveru dospela aj Akadémia detskej psychiatrie. Telesný trest môže mať vysokú mieru okamžitej zmeny správania, ale v priebehu času je so zvýšenou agresivitou spojený pokles morálky a zhoršenie správania. Stručne povedané, v krátkom intervale sa môže zdať výprask účinný, častokrát možno aj je, ale dlhodobo má negatívne účinky na psychické zdravie dieťaťa. Podnecuje v dieťaťu názor, že každý problém sa dá vyriešiť jedine bitkou.

bitka6
seventeen.com

Určite sa zamýšľate nad tým, že predsa nie všetky bité deti boli hneď násilníci, vrahovia a zločinci. Že existujú výnimky a z takýchto detí môžu vyrásť normálni, slušní ľudia. V realite však existuje len veľmi málo takýchto príkladov. Taktiež je veľmi dôležité, ako výprask vnímajú deti. Pre niektoré to nemusí naozaj nič znamenať, iné môžu vnútorne trpieť a môže to mať tragické následky. Aby sme v tom mali jasno, niektorí rodičia argumentujú, že je to práve zlé správanie detí, ktoré ich vyprovokuje k následnému fyzickému trestu, nie naopak. Záverom všetkých odborníkov však naďalej ostáva to, že každé násilie silno ovplyvňuje duševné zdravie. To sa týka aj malých foriem telesných trestov ako plesnutie po zadku. Okrem toho, štúdie preukázali, že keď sa zníži nátlak od rodičov, ustúpi aj agresívne správanie u dieťaťa.

bitka7
betterparentinginstitute.com

Často sa v spoločnosti stretávame s názormi: „Moja rodina, moje pravidlá“. Človek argumentuje tým, že už proste nemal na výber, že nemal inú možnosť. Takíto ľudia potrebujú odbornú pomoc, vzdelávanie, jednoducho zájsť s dieťaťom k odborníkovi a skúsiť riešiť problém pre zmenu inak ako bitkou. Zníži sa úroveň stresu aj u rodičov a následne aj u detí. Vždy je potrebné nájsť rovnováhu a vzájomné porozumenie. Ako riešite problémy doma vy? Pamätáte si na nejaký výprask z detstva, ktorý sa vám vryl do pamäti? Podeľte sa s nami o svoje názory v komentároch.

Pozri aj: Videla som, ako kamarátka pri upratovaní zapálila starú zubnú kefku. Odkedy mi vysvetlila prečo, robím to aj ja!

zdroj: babskeveci.sk (Lucia M.), iflscience.com

0
Komentovať (0)

Dnes by ste nemali premeškať: