Hádže sa vaše dieťa na zem od zlosti? Tieto chyby robia takmer všetci rodičia, no takmer žiadny si ich neprizná

Monika Miková Ešte viac

Foto: pixabay

Každý z nás sa vo výchove svojich detí správa inak. Už len keď sa pozrieme na samotný pár rodičov, veľakrát má otec a matka rozdielny názor na výchovu svojich ratolestí. Rozdielne prístupy nazývame i výchovné štýly. Existuje 5 základných typov. Zistite ku ktorému najviac inklinujete práve vy a aký vplyv to má na vaše dieťa.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Estelle Photographe (@estelb.photography) on

Autoritatívni rodičia

Obvykle ide o rodičov, ktorý vyžadujú od dieťaťa určitý štandard resp. nebránia sa i o prekonávanie limitu. Rodičia vyžadujú i striktnú disciplínu a dodržiavanie pravidiel. Za ich porušenie dieťa obdrží trest v rôznej podobe. Rodičia s autoritatívnym výchovným štýlom obvykle vychovajú dieťa, ktoré sa v živote nestratí a dokáže sa sociálne zaradiť do spoločnosti a poradiť si v mnohých situáciách. Je to preto, že v mladom veku učia deti zodpovednosti a fungovaniu sveta. Rozhodnutia zo sebou nesú následky, dobré, alebo zlé… Zvyčajne sa človek s takouto výchovou stáva i skôr nezávislejší.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by 𝙾𝚌𝚎𝚊𝚗𝚎 𝙼𝚞𝚖 𝚃𝚘 𝙱𝚎 (@oceanedmd) on

Zhovievaví rodičia

Zhovievavý, alebo liberálny rodičia stavajú dieťa do roly seberovného priateľa. Nie je to najsprávnejšie, nakoľko má dieťa neskôr problém akceptovať autority a je zmätené. Deti liberálnych rodičov sa vyznačujú i horším prospechom v škole i problémami v nadväzovaní sociálnych vzťahov. Nemýľme si pojmy zhovievaví rodičia nerovná sa ľahostajní rodičia. Liberálni rodičia sa stále starajú o potreby svojho dieťaťa a sú milujúcimi rodičmi. Prečo má spoločnosť teda problém prijať tieto deti? Je to tým, že majú veľa dovolené, v škole pútajú pozornosť, rušia v domnení, že svet sa točí okolo nich. Až neskoro (ak vôbec) pochopia, že to tak nie je.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Adrianna Bednarczyk – Nowak (@adrianna.bn_fotografia) on

Autoritárski rodičia

Autoritárski rodičia sú niečím podobným ako autoritatívni s tým rozdielom, že vyžadujú oveľa viac od detí a menej sa starajú o ich potreby. Taktiež vo výchove využívajú veľmi kruté tresty. Ukazuje sa, že tento výchovný štýl vytvára deti s enormnými problémami v oblasti správania. Obrovské nároky na výkon bez pochvaly majú devastujúce účinky na mentálne zdravie dieťaťa. Rodičia to niekedy doťahujú do extrémov, keď sa vysmievajú pri zlyhaní, či dávajú deťom pocítiť, že nič v živote aj tak nedosiahnu. Vychovajú tak po väčšine zlomených a nevyrovnaných ľudí.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Aiacoboaie Ana (@coach_for_kids) on

Naviazaní rodičia

Rodičia s daným výchovným štýlom majú pocit, že vychovávajú to najúžasnejšie dieťa na celej planéte. Nechávajú mu určitú voľnosť aspoň si to ich potomok myslí nakoľko ich prílišné ochranárstvo ich drží vo veľkom strachu. Ak sa dieťaťu v niečom nedarí urobia to zaňho resp. to vždy nejak vyriešia. Dieťa má tak prehnané sebavedomie a nereálne predstavy o fungovaní sveta. Najväčšiu nočnú moru pre rodičov predstavuje osamostatnenie potomka. Dieťa nie je vôbec samostatné, prehnane vo všetkom potrebuje rady resp. dlhodobú finančnú podporu zo strany rodičov. Ak sa dieťaťu niečo nevydarí a v sile rodičov to nie je možné vyriešiť, obviňujú vždy iných.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by ByKay (@bykaycarriers) on

Voľnomyšlienkárski rodičia

Výchovný štýl vytvára nezávislých ľudí iba ak sa naučia dodržiavať pravidlá. Od zhovievavých rodičov sa odlišujú vyžadovaním dodržiavania pravidiel. Rodičia učia deti zodpovednosti v spojitosti so slobodou a dôverou. Ako je to možné? Napríklad nechajú ich samých prísť domov zo školy. Dieťa časom ocení učenie sa v spojitosti so slobodou a hlavne s vedomím, že rodič doňho vkladá dôveru. Učí to zodpovednosti a podvedomému dodržiavaniu pravidiel.

0
Komentovať (0)