Je rozhodnuté! Obchody budú povinné darovať nepredané potraviny ľuďom, ktorí ich potrebujú najviac

TASR Ešte viac

Ilustračná foto: archív TASR

Väčším predajniam pribudne povinnosť darovať charite tie potraviny, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti. Musia však byť bezpečné. Parlament schválil novelu zákona o potravinách.

Plénum schválilo aj jej druhú novelu, ktorou chce sprístupniť kozmetické výrobky aj sociálne slabším rodinám. Najväčšou schválenou zmenou cez pozmeňujúci návrh oproti pôvodnému bolo nové stanovenie dátumu účinnosti novely z 1. januára 2020 na 1. januára 2024.

Cieľom novely zákona o potravinách je zmierniť dosahy globálneho problému plytvania potravinami. Prevádzkarne, ktoré majú predajnú plochu nad 400 štvorcových metrov (m2), tak budú povinné darovať potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti pod podmienkou, že sú bezpečné. „To znamená, že boli určitým spôsobom zmenené iba organoleptické vlastnosti potraviny, napríklad sa zmenila čiastočne farba alebo vôňa, avšak bez dopadu na bezpečnosť,“ približuje dôvodová správa.

supermarket-949913_1280
Foto: Pixabay

Obchodný reťazec s predajnou plochou nad 400 m2 bude povinný uzatvoriť zmluvu o darovaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti s charitatívnou organizáciou, pričom od nej nebude môcť požadovať akékoľvek priame alebo nepriame plnenie.

Charita bude môcť nakladať s potravinami až po jej registrácii, pričom je povinná pred začatím darovania požiadať regionálny úrad verejného zdravotníctva o vykonanie kontroly každej výdajne.

Pre prevádzkovateľov, ktorí uvádzajú potraviny na trh s predajnou plochou pod 400 štvorcových metrov, bude zachovaná možnosť uzatvoriť zmluvu o darovaní potravín po dátume minimálnej trvanlivosti.

Parlament schválil aj druhú novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorou umožní distribútorom sprístupnenie kozmetických výrobkov po dátume minimálnej trvanlivosti charitatívnym organizáciám.

0
Komentovať (0)

Dnes by ste nemali premeškať: