Mamičke zo školy poslali cenník na „obedy zadarmo“. Mesačne bude platiť o 9 eur viac ako doteraz

Lucia Mužlová Ešte viac

Foto: TASR (Milan Kapusta)

Zavedenie „obedov zadarmo“ nebude celoplošne znamenať, že rodičia už za obedy svojich detí platiť nebudú. Zmeny, ktoré vláda schválila sa od septembra tohto roku týkajú všetkých žiakov základných škôl.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Mestská časť Petržalka (@mestskacastpetrzalka) on

Každý žiak má od septembra nárok na príspevok 1,20 eura na deň, ktorý je určený na stravu. Problém však je, že obedy majú dva základné poplatky. Jedným z nich je príspevok na suroviny, druhá zložka sú režijné náklady. Suma 1,20 pokrýva práve suroviny, nepokrýva však režijné náklady a práve za tie budú rodičia platiť.

Rodičia si za obedy stále zaplatia

Problém nastáva v tom, že rodičia do teraz cez systém svoje deti odhlasovali, pretože im to ušetrilo peniaze za obed. Keďže teraz budú obedy zadarmo, resp. príspevok dostanú, je len na uvedomelosti rodičov, či dieťa odlhlásia. Ak sa totiž dieťa na obed nedostaví, škola za neho príspevok nedostane. Rodič však bude musieť celý obed zaplatiť sám. To, aké budú režijné náklady na obedy si určujú obce a mestá sami. Hodnota by sa však mala pohybovať medzi 20 až 30 eurami.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Školská jedáleň Šrobárova (@skolskajedalensrobarka) on

Čo pokrýva suma 1,20?

Je nutné povedať, že hodnota 1,20 v žiadnom prípade nestačí a školy už dlhšiu dobu informujú o tom, že jednoducho nebudú mať dostatok financií na pokrytie všetkých nákladov. Taktiež sa očakáva nárast počtu stravníkov, na čo jedálne nie sú dostatočne pripravené. Prvé problémy už hlásia, o chvíľu sa začne nový školský rok a očakáva sa viac takýchto správ. Na tento krok sú teda školy nepripravené, na čo školská obec upozorňovala ešte pred samotným schválením zákona.

Ako to celé teda funguje?

Ako uvádza TASR, obedy zadarmo nie sú v skutočnosti zadarmo, sú len dotáciou na jedlo. Suma, ktorú doteraz platil rodič na šeku pre školskú jedáleň sa skladala z dvoch častí. Jednu časť tvorila cena surovín, z ktorých sa obed varil. Druhá časť sumy zahŕňala náklady na réžiu, čiže platy, energie, všetko, čo treba na to, aby sa zo surovín stalo hotové jedlo, čiže obed. Nejde teda o obedy zadarmo, ale o dotáciu na obedy vo výške 1,20 eur.

Príspevok vo výške 1,20 eura pokrýva iba náklady za suroviny, ale nepokrýva celé náklady za jeden obed. Na to, aby sa zo surovín stal hotový obed sú potrebné aj režijné náklady. Režijný náklad na jedného stravníka je v priemere od 8 do 13 eur mesačne. A ten bude aj naďalej platiť rodič, na tom sa nič nemení. Rodičia sú prekvapení, kde sa ten náklad vzal? Netušili, že súčasťou ceny vždy bol aj režijný náklad. Mnohí rodičia si myslia, že ide o nový výmysel školy. To je však mylné.

Foto: archív TASR

Mamička už ohlásila, že bude platiť viac

Nedostatočný výklad zákona spôsobil v praxi to, že do dnešného dňa nie je jasné koľko rodič bude za obedy doplácať a školy si nastavujú vlastné pravidlá. Ako zverejnila TV Markíza v článku zo 16.8., v niektorých prípadoch rodičov bude stáť obed ešte viac ako doteraz. Napr. jedna z matiek konštatovala: „Namiesto mesačných cca 26 eur za mladšiu, resp. 28,20 eura za staršiu (spolu 54,20 eura) budem po dotácii platiť za mladšiu 17,85 na mesiac a za staršiu 45,36 eura (spolu 63,21 eura). Teda každý mesiac ma celý ten skvelý obedový plán bude stáť o vyše 9 eur viac.“

Podľa agentúry SITA v Nitre za stravu predškoláka zaplatia rodičia za 20 pracovných dní 9,30 eura. Za žiakov na prvom stupni základných škôl budú platiť 5,20 eura a za starších žiakov sedem eur. V tejto sume je započítaný doplatok za stravu a režijný príplatok. Zriaďovatelia nebudú schopní zabezpečiť dostatočnú kapacitu školských jedální.

Kuchyne sú v dezolátnom stave

Foto: archív TASR

Obce a mestá ako zriaďovatelia škôl sa obávajú, že na nárast počtu detí, ktoré sa budú stravovať v školských jedálňach, nemajú kapacity. Štát zabudol na to, že obedy zadarmo prinesú nárast počtu stravníkov v školských jedálňach, ktoré na to nemajú ani kapacity, potrebné vybavenie a ani personál. Nárast stravníkov ide ruka v ruke aj s nutnosť prijať do kuchyne nové pracovné sily. Toto navýšenie predstavuje nárast nákladov na mzdách až o 24 miliónov eur ročne. Pričom kuchyne sú v dezolátnom a žalostnom stave, drží ich pokope už len hrdza. Rovnako aj odpad v jedálni vzrastie. Za jeho odvoz škola zaplatí 7 eur za 25l. Vedúci školských jedální nebudú vedieť plánovať a variť tak, aby obrovské množstvo jedla neskončilo v koši.

Na obed len bageta?

Na mnohých školách sa nezvládne obhospodárenie týchto obedov v takom množstve, hlavne na dedinách a v menších mestách. Napríklad v obci Jarovnica teplé obedy nedostanú všetky deti iba prváci. Ostatní budú dostávať bagety. V kuchyni dokážu pre učiteľov a žiakov navariť 300 obedov, no kapacita jedálne je 50 miest na sedenie. Pričom školu navštevuje vyše 1100 žiakov.

0
Komentovať (0)

Dnes by ste nemali premeškať: