Maturity sa začali. Poznáme témy slohových prác, aké žiaci dostali zo slovenského jazyka

Lucia Mužlová Ešte viac

Foto: Archív TASR (Roman Hanc)

Dnes na stredných školách začali maturity. Ako už býva zvykom, začína sa slovenským jazykom a slohovými prácami. Ak doma tŕpnete a dúfate, že vaše ratolesti túto úlohu zvládnu, možno vás bude zaujímať, z akých tém si mohli tento rok vyberať. Predstavte si, že ste dnes maturantom, ktorú z týchto tém by ste zvolili? 

Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2018/2019 slovenský jazyk

  • Základný zdravotnícky výcvik by mal byť povinný (Diskusný príspevok)
  • Môj mikrosvet (Umelecký opis miesta, kde žijem)
  • Je smutné, že obeťami podvodníkov sa stávajú tí najzraniteľnejší (Úvaha)
  • Ten odkaz prišiel v pravej chvíli (Rozprávanie)

Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2018/2019 slovenský jazyk a slovenská literatúra (maďarský jazyk)

1. Stalo sa to akurát cez prázdniny (Rozprávanie)

Porozprávajte príbeh, ktorý vám skomplikoval prázdniny alebo, ktorý sa stal v pravú chvíľu a spríjemnil vám čas prázdnin:

• zachyťte okolnosti deja (miesto, čas),
• zapojte do deja postavu/postavy (výzor, činy vystupovanie, reakcie a pod.),
• použite priamu reč.

2. Stal som sa dospelým (Slávnostný prejav)

Napíšte slovnostný prejav, ktorý by ste predniesli na slávnostnom obede pri príležitosti vlastných 18. narodenín:

• poďakujte prítomným za účasť a prípravu oslavy;
• spomeňte okolnosti, ktoré mohli zmariť úspešnú spoločenskú udalosť alebo uľahčili jej prípravu;
• zamyslite sa nad tým, či v dnešnej dobe znamená 18. rok naozaj vstup do života dospelých;
• rozoberte ciele, rozhodnutia, problémy, ktoré môžu súvisieť s vaším vstupom do sveta dospelých;
• vyjadrite vďaku za výchovu, vyzdvihnite vzory, ktoré chcete nasledovať;
• zaželajte zúčastneným príjemný zážitok.

3. Solidarita naša každodenná… (Úvaha)

Predstavte svoje predstavy o tom, kde, ako a akými prostriedkami možno prejaviť solidaritu v dnešnej spoločnosti:

• položte si otázku, či využívame všetky možnosti, o ktorých sa zmieňujete;
• zamyslite sa, či majú odkázaní našu pomoc každý deň;
• predstavte svoj názor na pomoc zdravotne alebo sociálne odkázaným ľuďom;
• uveďte príklady zo života;
• položte si otázku, či ste aktívni v pomoci odkázaným;
• vyhnite sa frázam.

0
Komentovať (0)