Mnohým rodičom sa končí nárok na pandemické OČR. Pozrite si podmienky, ako ju poberať aj naďalej

SITA Ešte viac

Foto: maxpixel

Rodičom, ktorí doteraz vzhľadom na zatvorené škôlky a školy čerpali pandemické ošetrovné (OČR), sa od 12. apríla, po otvorení materských škôl a prvého stupňa základných škôl, končí nárok na výplatu tejto dávky.

Rodičia v tejto súvislosti nemusia Sociálnej poisťovni nič oznamovať. Sociálna poisťovňa o tom informovala v tlačovej správe „Vyplácanie dávky sa rodičom ukončí automaticky, ak koncom mesiaca do Sociálnej poisťovne nezašlú formulár čestného vyhlásenia, v ktorom poistenec vyznačuje dni starostlivosti o dieťa, resp. iného príbuzného,” informovala poisťovňa.

Podmienky sú jednoduché

Ak v čestnom vyhlásení za apríl uvedie rodič aj dni starostlivosti od 12. apríla 2021, Sociálna poisťovňa bude akceptovať prípady uzatvorenia škôl, ak pôjde o žiakov 5. ročníka základných škôl alebo bude akceptovať uzatvorenie materských škôl a prvého stupňa základných škôl, ak pôjde o individuálne uzavretie konkrétneho zariadenia rozhodnutím hygienika, riaditeľa alebo zriaďovateľa.

Ak čestné vyhlásenie rodič za príslušný mesiac nedoručí, Sociálna poisťovňa mu už za daný mesiac pandemickú OČR nevyplatí. Stále platí, že ak je škôlka alebo škola otvorená a rodičia nedajú dieťa do školského zariadenia iba pre obavy z ochorenia, nebudú mať nárok na pandemickú OČR.

0
Komentovať (0)

Dnes by ste nemali premeškať: