Na ktorom mieste v rebríčku sa umiestnila vaša nemocnica? Toto sú tie najlepšie na Slovensku

Lucia Mužlová Ešte viac

Foto: pixabay

Piaty ročník hodnotenia nemocníc inštitútom INEKO podľa vybraných ukazovateľov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, skúsenosti, náročnosti diagnóz, spokojnosti pacientov, hospodárenia a transparentnosti za obdobie uplynulých 4 rokov.

Najlepšími nemocnicami tohto roka sa stali Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici a Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica. Vyplýva to z hodnotenia zdravotníckych zariadení, ktoré v pondelok zverejnil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO).

Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici dosiahla ako jediná z veľkých štátnych zariadení buď viac alebo menej nadpriemerné bodové hodnotenie v každej zo šiestich hlavných oblastí sledovaných ukazovateľov. Je to o to cennejšie, keďže banskobystrická nemocnica hospitalizuje z hľadiska medicínsko-ekonomickej náročnosti diagnóz pacientov v priemere najkomplikovanejších pacientov na Slovensku.

Medzi silné stránky nemocnice možno zaradiť transparentnosť, kde patrí dlhé roky medzi lídrov, hoci v rámci indexu transparentnosti za rok 2019, ktorý INEKO zostavil v spolupráci s Transparency International Slovensko, ju predstihli až 4 fakultné nemocnice, na čele tej zo Žiliny. Nemocnica z Banskej Bystrice by sa mala určite viac snažiť, aby sa začala približovať k udržateľnému hospodáreniu. Lebo momentálne je trend opačný.

Ústredná vojenská nemocnica (ÚVN) v Ružomberku exceluje v ukazovateli spokojnosť pacientov. Jej silnou stránkou sú aj indikátory kvality, kde má vo svojej kategórii najlepšie (rozumej: najnižšie) čísla pri nutnosti reoperovať pacientov, pri úmrtnosti po operáciách a na akútnu mozgovo-cievnu príhodu. Naopak, vykazuje najvyššiu úmrtnosť pacientov starších ako 65 rokov po zlomenine stehennej kosti. ÚVN má relatívne nízku skúsenosť pri vybraných operačných výkonoch a mala by sa zlepšiť v otvorenosti voči verejnosti, lebo v tomto parametri jej patrí posledné miesto medzi štátnymi univerzitnými a fakultnými nemocnicami.

Univerzitná nemocnica Martin (UNM) lieči náročné diagnózy pacientov, ktorí sú s jej prácou spokojní, a to sa odráža aj v tom, že od ÚDZS nedostáva pokuty. Druhý najvyšší Case Mix Index (priemerná náročnosť diagnóz pacientov) na Slovensku naznačuje, že UNM nebude dosahovať pri porovnaní s ostatnými nemocnicami napríklad nízku reoperovanosť alebo rehospitalizovanosť, ktoré patria medzi najvyššie. Ale zato má najnižšiu úmrtnosť seniorov, ak utrpia zlomeninu stehennej kosti. Spomedzi veľkých štátnych nemocníc disponuje martinská univerzita urgentným príjmom, kde pacienti privezení záchrankou čakali počas sledovaného 4-ročného obdobia v priemere najkratšie – 14 minút. Celoslovenský priemer je takmer 17 minút.

FN Nitra zostáva s prehľadom najlepšie hospodáriacim zariadením v kategórii štátnych fakultných nemocníc. Za zmienku stojí tiež fakt, že nemocnica so suverénne najhorším finančným zdravím – Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) patrila uplynulý rok do tej polovice štátnych nemocníc, ktoré vytvárali straty a dlhy pomalším tempom ako tie ostatné. Pozitívne je, že UNB, hoci zostáva nemocnicou s najmenej spokojnými pacientmi, sa spolu s FNsP Žilina medziročne najviac zlepšili v tomto ukazovateli. Bratislavská UNB patrí k úplnej špičke takmer pri všetkých indikátoroch kvality. Zaradenie skúsenosti pri operačných výkonoch ako nového parametra do hodnotenia nemocníc jej tiež značne pomohlo k vylepšeniu pozície v rebríčku. Je však zaujímavé, že UNB nemá v priemere príliš ťažkých pacientov.

Všeobecné nemocnice nájdete v nasledujúcich tabuľkách.

Viac informácií sa dočítate na STRÁNKE INEKO.

TS INEKO

0
Komentovať (0)

Dnes by ste nemali premeškať: