Najznámejšie slovenské televízie dostali vysoké pokuty. Jedna z nich presiahla sumu 3 000 eur

Kristína Hagarová Ešte viac

Foto: unsplash

Slovenské televízie musia dodržiavať prísne pravidlá, čo sa týka reklám a rôznych označení. Často sa však vyskytnú rôzne chyby, za ktoré potom musia znášať následky.

Ako uvádza portál Fontech, teraz dostali pokuty najznámejšie televízie, vysielatelia Markíza-Slovakia, konkrétne programová služba Dajto a vysielateľovi MAC TV, ktorá má programovú službu JOJ. Pokuty udeľovala Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR). Tá na zasadnutí udelila vysoké pokuty.

Vysoká pokuta

Na druhej strane ukladala sankcie na zákonom najnižšej prípustnej úrovni, vzhľadom na situáciu s COVID-19. Vysielateľovi Markíza-Slovakia, konkrétne službe Dajto, bola udelená pokuta 3 319 eur. Dôvodom je, že nezabezpečili dostatočnú kvalitu tituliek pre osoby so sluchovým postihnutím, kedy titulky neboli zosynchronizované so zvukovou stopou.

Foto: unsplash

Vysielateľovi MAC TV s programovou službou JOJ udelila rada pokutu 663 eur. Išlo o program Súdna sieň, ktorú odvysielali v ranných hodinách. Program označili za nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, pričom ale obsahoval expresívne a nevhodné vyjadrovanie, ktoré malo byť klasifikované ako nevhodné pre maloletých divákov do 15 rokov.

0
Komentovať (0)

Dnes by ste nemali premeškať: