Nekritizujte prísnych rodičov! Štúdie dokazujú, že deti s prísnou výchovou to v živote dotiahnu oveľa ďalej

Banana Ešte viac

Je lepšie byť prísnym rodičom alebo deťom nechať voľnú ruku a priestor na formovanie osobnosti? Je správne dieťa kontrolovať a vo veľkej miere usmerňovať alebo je pre dieťa lepšie slobodné rozhodovanie? Je mnoho striktných odporcov prísnej výchovy, no aj tá má svoje medze a pravidlá. Nasledujúci článok vás presvedčí o tom, že striktná výchova nie je len o zákazoch a môže znamenať i rast osobnosti či úspešnú budúcnosť.

maxpixel.freegreatpicture.com

Ak povieme, že Janovi rodičia sú nesmierne prísni, obyčajne sa nám ihneď vybaví množstvo zákazov, obmedzení, ba až tvrdá drezúra bez akejkoľvek možnosti na vlastný názor dieťaťa a jeho voľbu. Vzťah, kde je rodič “modlou” a dieťa si ho má uctiť až tak, že je nemožné otcovi či matke odporovať, je dnes už minulosťou. Je správne, ak dieťa vie, že jeho rodičia sú autoritou, nikdy by sa to však nemalo spájať s nesmiernym strachom. Jednoducho je nutné nájsť tú správnu cestu, z ktorej bude dieťa čerpať výhody prísnejšej výchovy. Aké plusy má takéto pôsobenie na duševný rozvoj mladého človeka?

Štúdie jednoznačne dokazujú, že prísnosť rodičov je pre budúcnosť dieťaťa takmer nevyhnutná a deti s prísnou výchovou sú jednoznačne úspešnejšie. Samozrejme si netreba takúto formu výchovy zamieňať s fyzickými trestami, ktoré na osobnosť mladého človeka pôsobia skôr deštruktívne a rozhodne nie sú vizitkou dobrého rodiča, skôr známkou vynucovania autority, dokazovania sily a zlyhania jeho schopností a komunikácie.

pxhere.com

Pod pojmom prísna výchova máme na mysli určitý režim, ktorý učí rodič dieťa dodržiavať. Dieťa tak isto potrebuje určité obmedzenia, mantinely, medzi ktorými sa má pohybovať. Je samozrejme prirodzené, že zvedavosť detí a rebélia v puberte dieťa tieto bariéry núti preskakovať a určitým prešľapom sa jednoducho nevyhne. Vždy je preto nutné s dcérou alebo synom komunikovať. Zakaždým, ak chceme svojim potomkom niečo zakázať, je nutné im vysvetliť prečo. Komunikácia je kľúčom k úspechu. Ak chcete dieťaťu zakázať kamarátiť sa so susedom či spolužiačkou, je potrebné mu dať dôvody. Aj keď si možno nájde cestičky na “tajnú” komunikáciu, vaše názory mu ostanú rezonovať v hlave. V budúcnosti tak bude mať tendenciu vyberať si do svojho okolia len ľudí, ktorí za to stoja.

Dohľad nad dochádzkou, učením, pravidelný hudobný krúžok alebo športové aktivity sú živnou pôdou pre tvorbu detskej vytrvalosti a sebavedomia. Ľudia, ktorí mali v detstve koníčky, venovali sa tancu, spevu alebo chodili na výtvarný krúžok, sú v dospelosti smelí a dokážu sa viac presadiť. Sú si vedomí svojich kvalít a ich schopnosti a koníčky im otvárajú viac dverí k novým príležitostiam alebo zamestnaniu.

flickr.com

Zvyčajne sa deti dostanú do veku, kedy sa im už na hodiny huslí viac nechce alebo sa chcú vzdať volejbalu, pretože najlepší kamaráti tam už predsa tiež nechodia. Nedovoľte deťom  v takýchto chvíľach poľavovať. Aj keď možno budete v jeho očiach prísna mama, ktorá je horšia ako tá spolužiakova, keďže on nemusí chodiť na otravné krúžky. Ak vaše dieťa nepochopí váš zámer teraz, v budúcnosti to bude určite považovať za správne rozhodnutie. A vy to predsa robíte kvôli úspešnej budúcnosti, ktorá je na dosah len pre vytrvalých.

pixabay.com

Samozrejme je mnoho prípadov, kedy sa deti zvyknú pri prvej príležitosti (internát alebo škola v inom meste) “utrhnúť z reťaze”. Väčšinou je to vtedy, ak zákazy a obmedzenia rodičov nie sú podložené vysvetlením. Hovorte s dieťaťom o dôvodoch svojho konania a vyhnite sa častej formulke “pretože som tvoja mama, a tak som to povedala”. Je nutné nájsť ten správny prúd medzi prehnane striktnou výchovou a úplnou voľnosťou.

Naše ratolesti často dospejú do obdobia, kedy chcú ísť proti našim rozhodnutiam už len z princípu. Sú tiež presvedčené, že úspech dosiahnu len vtedy, ak budú robiť to, čo je pre nich najlepšie podľa vlastného uváženia, aj keby to malo byť v rozpore s názormi rodičov. Je to známka formovania osobnosti a nejde o žiadnu katastrofu. Práve naopak, vaša výchova, názory, slová a postoje sú zakorenené v podvedomí dieťaťa. V konečnom dôsledku sú tak jeho rozhodnutia vo veľkej miere ovplyvnené práve vašou výchovou.

Buďte rodičom, ktorý nedáva len príkazy, ale i pochvaly. Komunikujte s dieťaťom čo najviac a snažte sa ho nabádať správnym smerom, učte ho, aké dôsledky má nesprávne konanie v budúcnosti. Zatlačte naň, ak cítite, že poľavuje, no buďte tiež oporou a povzbudením. Deti s takouto výchovou sú v dospelosti precízne a spoľahlivé. Zvyknú plniť povinnosti načas, nemeškajú na stretnutia a ich život nie je jeden obrovský chaos, ale správne rozvrhnutý harmonogram.

pixabay.com

Buďte rodičom s pevným postojom, zdravým názorom, láskavým srdcom a pomocnou rukou. Vaše deti to v budúcnosti zaručene ocenia.

Pozri aj: Kontroverzné tvrdenia odborníkov pobúrili svet! Deti by si vraj nemali robiť domáce úlohy, pretože to nemá žiadny zmysel

zdroj: babskeveci.sk (Jana L)

0
Komentovať (0)

Dnes by ste nemali premeškať: