Nová štúdia hovorí jasne. Nízka inteligencia a homofóbne názory spolu úzko súvisia

Kristína Hagarová Ešte viac

Foto: unsplash

Napriek tomu, že žijeme v 21. storočí a mnohí ľudia už sú otvorení svetu, v akom žijeme, homofóbne názory často prevládajú. Najnovšia štúdia však hovorí jasne.

Štúdia, o ktorej informoval portál Unilad, zistila vedecké spojenie medzi nízkou úrovňou inteligencie a tými, ktorí vyjadrujú homofóbne názory. Zistenia publikované vedcami z University of Queensland v Austrálii podporujú už existujúce štúdie, ktoré predtým vyvodili presne takéto závery.

Foto: unsplash

Odpovedali na otázky

Je to však prvýkrát, čo sa mimo USA skúmala súvislosť medzi nižšou inteligenciou a homofóbiou. Štúdia, ktorá bola publikovaná v časopise Intelligence, čerpala so vzorky viac ako 11 500 Austrálčanov. Vedecký tím analyzoval prostredníctvom rôznych otázok mali respondenti odpovedať na názory na rovnaké práva. Odpovedať mali napríklad na výroky: “Homosexuálne páry by mali mať rovnaké práva ako heterosexuálne páry.” Na toto mali možnosť napísať úplne nesúhlasím alebo úplne súhlasím.

Foto: unsplash

Nové poznatky

Nakoniec sa zistilo, že čím nižšia je inteligencia človeka, tým pravdepodobnejšie bude vyjadrovať predsudky voči párom rovnakého pohlavia. “Existujú dobre známe korelácie medzi nízkou kognitívnou schopnosťou a podporou zaujatých alebo nerovnostných postojov,” povedali. Zároveň tento príspevok dopĺňa existujúce poznatky poskytovaním prvých analýz a asociácií medzi kognitívnymi schopnosťami a postojmi k otázkam LGBT.

U osôb s nízkou kognitívnou schopnosťou je menšia pravdepodobnosť, že podporia rovnaké práva pre páry rovnakého pohlavia. Zjednodušene povedané, podľa štúdie je veľká súvislosť s nízkou inteligenciou a homofóbnymi názormi.

0
Komentovať (0)

Dnes by ste nemali premeškať: