Novinky pri nároku na pandemické OČR. Ak spravíte túto vec, nebudete naň mať nárok

SITA Ešte viac

Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Rodič, ktorý nepošle dieťa do škôlky alebo školy pre obavu z nakazenia sa koronavírusom, nebude mať nárok na pandemické ošetrovné (OČR).

Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý v stredu schválila vláda. Rodič však bude mať aj naďalej nárok na pandemické ošetrovné, ak počas trvania krízovej situácie budú predškolské zariadenia, školy alebo konkrétne triedy uzatvorené na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Kabinet súčasne schválil návrh, aby sa parlament novelou zákona zaoberal v skrátenom legislatívnom konaní.

Podmienky sú jasné

Ako upozorňuje ministerstvo práce a sociálnych vecí, v súčasnosti je nárok na pandemické ošetrovné okrem iného podmienený neúčasťou dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese v predškolských a školských zariadeniach. “O zaradení dieťaťa do výchovno-vzdelávacieho procesu rozhoduje v zásade zákonný zástupca – rodič dieťaťa, čím de facto rozhoduje aj o svojom nároku na dávku pandemické ošetrovné,” tvrdí rezort.

Zmena systému

Návrhom novely zákona sa má tiež zmeniť systém overovania podmienok nároku na pandemické ošetrovné. Príslušný okresný úrad má po novom poskytovať informácie Sociálnej poisťovni len o deťoch, ktoré sa nezúčastňujú výchovno-vzdelávacieho procesu. Podľa platnej legislatívy úrad nahlasuje Sociálnej poisťovni informácie o deťoch, ktoré sa na ňom zúčastňujú. “Detí, ktoré sa nezúčastňujú vzdelávania, bude menšie množstvo a z tohto dôvodu to pre dotknuté subjekty (napr. školy) bude predstavovať nižšiu administratívnu záťaž,” zdôvodnil rezort práce a sociálnych vecí.

1
Komentovať (0)

Dnes by ste nemali premeškať: