Od januára sa zvyšujú prídavky na deti a materská. Táto suma však mamičkám veľmi nepomôže

Lucia Horáková Ešte viac

Mamičky na materskej dovolenke alebo tie, ktoré sa len na materskú chystajú, sa môžu od nového roka tešiť na zvýšenie príspevkov. Sociálna poisťovňa totiž oznámila, že sa od januára zvyšuje materská dávka, rodičovský príspevok a aj prídavky na deti.

Ako informuje Sociálna poisťovňa, od 1. januára sa zvyšuje materské v závislosti od zvýšenia maximálneho denného vymeriavacieho základu. Maximálny denný vymeriavací základ bude v roku 2019 predstavovať sumu 62,7288 eura.

Maximálny denný vymeriavací základ v roku 2019 dosiahne tá poistenkyňa (zamestnankyňa, živnostníčka, dobrovoľne nemocensky poistená osoba), ktorej vymeriavací základ, z ktorého platila poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období (spravidla v roku 2018), bol mesačne vo výške aspoň 1 908 eur.

Foto: pixabay.com

Ako ďalej uvádza Sociálna poisťovňa, v roku 2019 sa tak maximálna denná výška materského zvýši na sumu 47,04660000 eura (tento rok predstavuje maximálna denná výška materského 44,97540000 eura). Znamená to, že maximálna výška materského v roku 2019 dosiahne 1458,50 eura mesačne pri 31-dňovom mesiaci a 1411,40 eura pri 30-dňovom mesiaci.

Rodičovský príspevok a prídavky na deti

Od januára 2019 sa má zvýšiť aj rodičovský príspevok a prídavky na deti, ktoré sa neodvíjajú od hrubej mzdy ale od výšky životného minima. Keďže sa bude od nového roka zvyšovať, porastú aj príspevky.

Prídavky na deti boli v roku 2018 vo výške 23,68 eur a zvyšujú sa na 24,34 eur, teda o 0,66 eur.

Rodičovský príspevok vypláca štát rodinám, kde sa jeden z rodičov stará o dieťa do troch rokov a jeho aktuálna výška je 214,70 eur. Od januára 2019 sa zvyšuje na sumu 220,70 eur, teda o 6 eur.

Lucy, socpoist.sk

0
Komentovať (0)