Od tohto dátumu sociálna poisťovňa zvýšila pandemické nemocenské. Slováci sú napriek tomu nespokojní

SITA Ešte viac

Foto: unsplash

Sociálna poisťovňa od 1. apríla do 30. apríla tohto roka automaticky zvýši pandemické nemocenské dávky na 75 % hrubej mzdy, či vymeriavacieho základu samostatnej zárobkovo činnej osoby.

Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudla účinnosť 10. apríla tohto roka. Vláda zároveň získala právomoc počas krízovej situácie upraviť výšky aj podmienky nároku na tieto dávky svojim nariadením. V tlačovej správe o tom informovala Sociálna poisťovňa.

Budú sa zvyšovať bez podania žiadosti

„Pandemické dávky sa budú zvyšovať bez podania žiadosti poistenca,” uviedla poisťovňa. O zvýšení dávok nebude Sociálna poisťovňa vydávať rozhodnutie, zvýšenú dávku poistencovi iba automaticky vyplatí. V apríli bude mať poistenec nárok na pandemickú OČR vo výške 75 % denného vymeriavacieho základu, resp. pravdepodobného vymeriavacieho základu. Mesačná výška dávky tak dosiahne približne úroveň čistej mzdy zamestnanca.

Foto: maxpixel

Pobočke poisťovne je potrebné každý mesiac zaslať vyplnený formulár čestného vyhlásenia, v ktorom rodič vyznačí dni, počas ktorých sa o dieťa za daný mesiac staral. „Ak teda poistenec pošle čestné vyhlásenie za apríl, Sociálna poisťovňa mu za príslušné dni vypočíta dávku automaticky vo výške 75 % vymeriavacieho základu,” informovala poisťovňa.

Ako to funguje?

Novela zákona o sociálnom poistení tiež umožňuje poistencovi požiadať o opätovné posúdenie nároku na pandemickú OČR. Ide napríklad o situáciu, ak mu počas krízovej situácie už raz nárok na dávku poisťovňa nepriznala, keďže v danom čase nesplnil podmienky nároku na dávku. Druhou možnosťou je, že rodičovi poisťovňa pandemickú OČR vlani priznala v nižšej sume, ako by mu ju priznala v súčasnosti. „Poistenec si však musí byť vedomý, že ak na základe žiadosti o opätovné rozhodnutie o nároku na ošetrovné nárok na dávku nevznikne, jej vyplácanie sa ukončí,” upozorňuje poisťovňa. Nárok na pandemickú OČR bude možné prehodnotiť dvakrát ročne.

Foto: pixabay

Pandemické nemocenské uhrádza Sociálna poisťovňa už od 1. dňa nariadenej karantény alebo izolácie, a to vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu (hrubej mzdy). V apríli sa výška tejto dávky zvýši na 75 % z denného vymeriavacieho základu. Sociálna poisťovňa tak aj v tomto prípade urobí automaticky, nie je k tomu potrebná osobitná žiadosť. „Stačí tak, ako doteraz, aby ošetrujúci lekár potvrdil príslušné tlačivo o dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu karantény alebo izolácie a za obdobie takto potvrdenej karantény alebo izolácie bude za apríl vyplatené nemocenské vo zvýšenej sume,” dodáva Sociálna poisťovňa.

0
Komentovať (0)

Dnes by ste nemali premeškať: