Mastná pokuta za rýchly nákup v obchode? Počas PN-ky si dávajte pozor na tieto veci

Lucia Horáková Ešte viac

Foto: pixabay

Ak vás zmohla choroba a je potrebné, aby ste ostali doma s hŕbou liekov a vypísanou PN-kou od vášho doktora, musíte si byť vedomí, že treba dodržiavať nariadenia lekára a mimo vášho bydliska sa môžete vzdialiť len počas vychádzkových hodín.

Väčšina ľudí sa pokynmi lekára riadi, no sú aj takí, ktorí to risknú a vybehnú si niekde von v domnení, že hádam práve v tom čase kontrola zo sociálnej poisťovne nepríde. Čo ale v tom prípade, ak predsa prišla a vás nenašla na uvedenej adrese?

Ak ste chorí a máte vypísanú PN-ku, je lepšie nehazardovať a nevzďaľovať sa z domu. Pri porušení pravidiel vás totiž čakajú nemalé problémy, dokonca vám sociálna poisťovňa stopne vyplácanie dávok a hrozí aj mastná pokuta až do 170 eur.

Ako uvádza pluska.sk, od začiatku tohto roka bolo vykonaných 60-tisíc kontrol, pričom až 3 394 PN-iek bolo poistencom ukončených z dôvodu, že porušili podmienky. 76 osôb dostalo pokutu.

Foto: unsplash

Na čo si treba dať pozor?

Riaďte sa pokynmi lekára a von vychádzajte len počas určených vychádzkových hodín.

Ak nemáte vychádzky, no bývate sami a nemá vám kto nakúpiť, odložte si bloček z nákupu. V prípade kontroly ho môžete predložiť ako dôkaz, že v čase, kedy vás kontrola hľadala, ste boli v obchode. Musí sa ale zhodovať čas nákupu s časom kontroly.

Počas PN-ky sa nemusíte zdržiavať na adrese trvalého bydliska, no zmenu adresy treba nahlásiť ihneď ošetrujúcemu lekárovi, ktorý vám vypisuje tlačivo pre sociálnu poisťovňu.

Pozri aj: Už žiadny kašeľ a kýchanie počas jesene. Domáci elixír zdravia z 3 surovín dávkujte po lyžičkách každý deň a chrípka vás tento rok obíde

Lucy

0
Komentovať (0)