Poctiví podnikatelia v tom problém nevidia. Budú reštaurácie povinné informovať o pôvode mäsových výrobkov?

TASR Ešte viac

Foto: pixabay

V posledných rokoch sa čoraz častejšie objavujú informácie o pôvode mäsa, ktoré kupujeme v obchodných reťazcoch alebo konzumujeme v reštauráciách. Ak je mäso podozrivé, dozvedáme sa to z médií vo väčšine prípadov až po tom, čo sme ho zakúpili aj skonzumovali. Nový zákon by bol možno nástrojom, ako vyriešiť aj túto otázku.

Foto: pixabay

Ľudia majú byť lepšie informovaní o pôvode mäsa, ktoré konzumujú v stravovacích zariadeniach. Do novely zákona o potravinách sa má doplniť ustanovenie, ktoré po novom prikáže stravovacím a reštauračným zariadeniam uvádzať pôvod mäsa, z ktorého následne pripravili pokrm pre spotrebiteľa. Týkať sa to má aj hotových pokrmov. Reštaurácie majú o pôvode mäsa informovať v písomnej forme na dobre viditeľnom mieste. Môže to byť na jedálnom lístku, nejakom baneri, tabuli alebo inom oznámení.

Foto: pixabay

Táto povinnosť sa má vzťahovať na bravčové, hovädzie mäso, ďalej mäso z oviec, kôz a hydiny. Nemá sa týkať polotovarov. Podrobnosti o označovaní hotových pokrmov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis ministerstva pôdohospodárstva. Poslanci sú presvedčení o tom, že nová povinnosť pre stravovacie zariadenia bude predstavovať relatívne malú administratívnu a finančnú záťaž.

„Vzhľadom na potravinové škandály v Európskej únii je našou povinnosťou na ne reagovať a chceme týmto problémom predchádzať,“ zdôvodnila pozmeňujúci návrh poslankyňa Antošová. Kritiku opozície, že ide o neúmerné zaťažovanie podnikateľského sektora, odmieta. „Podnikatelia, ktorí sú poctiví, problém v tomto opatrení nevidia. O veľkých administratívnych záťažiach nemôže byť ani reč,“ tvrdí Antošová.

Foto: pixinio

Dohľad nad dodržiavaním tohto opatrenia má vykonávať Úrad verejného zdravotníctva SR. Hlavným cieľom novely zákona je rozšírenie kompetencií orgánov úradnej kontroly potravín. Okrem toho sa odstraňujú aj niektoré z doterajších nedostatkov v zákone, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe orgánov úradnej kontroly potravín.

0
Komentovať (0)

Dnes by ste nemali premeškať: