Nie sú to len pečené buchty a babysitting. Toto je dôvod, prečo by mali vaše deti vyrastať čo najbližšie svojich starých rodičov

Lucia Horáková Ešte viac

Väzba medzi starými rodičmi a vnúčatami je vždy mimoriadne silná a z pohľadu výchovy dieťaťa je aj veľmi dôležitá. A nejde pritom len o napečené buchty a rôzne maškrty od starkej či bezplatné stráženie ratolestí.

Postavenie starých rodičov v životoch detí má veľký význam a každý rodič by mal dbať na to, aby tento vzťah čo najviac podporoval. Tu je päť dôvodov, prečo je väzba starkých a vnúčat darom.

Podporný systém

Istá štúdia z Oxfordskej univerzity zistila, že deti, ktoré majú blízko k svojim starým rodičom, majú menej emocionálnych problémov a v budúcnosti budú vedieť lepšie znášať traumatizujúce životné situácie. Deti majú zároveň pocit väčšej istoty a podpory.

Foto: pixabay.com

Zvyšovanie odolnosti detí

Blízky vzťah so starými rodičmi pomôže deťom pochopiť rodinnú históriu a budú tak viac odolné voči rôznym vplyvom. S vnúčatami sa treba hlavne veľa rozprávať o rodine, i o tej, ktorá už nežije. Pomôže im to lepšie pochopiť, ako sa žilo kedysi a porovnajú si to so súčasnosťou.

Z detí sú menší egoisti

Všetci raz budeme starí a určite nechceme, aby nás mladšia generácia diskriminovala. Práve kvôli tomuto je budovanie dobrých vzťahov vnúčat so starými rodičmi mimoriadne dôležité. Podľa štúdie vykonanej na 1 151 detí vo veku 7 až 16 rokov, ktoré sú v pravidelnom kontakte so starými rodičmi, je u nich menej pravdepodobná zaujatosť voči starým ľuďom.

Chránia deti pred depresiou

Štúdia z roku 2014 z Bostonskej univerzity skúmala blízke emocionálne vzťahy medzi starými rodičmi a vnukmi, a podarilo sa im zistiť, že sa u nich výrazne znížila miera depresie, ako u starkých, tak i u detí.

Foto: pixabay.com

Vďaka vnúčatám žijú starí rodičia dlhšie

Veda v tom má celkom jasno. Pre každého je najlepším liekom jeho vlastná rodina a blízky vzťah s ňou. Deti sa stávajú odolnejšími a starí rodičia zase zdravšími. Medzigeneračné spojenie je preto vynikajúce z každej oblasti, no pôsobí mimoriadne pozitívne predovšetkým na naše psychické zdravie.

Pozri aj: Herečka Helena Krajčiová je na materskej s dvomi deťmi. Takúto výraznú zmenu podstúpila po pôrode

Lucy, mother.ly

0
Komentovať (0)