Profesor Krčméry celý život pomáha najslabším. Pre Slovákov je symbolom úspešného boja proti koronavírusu

TASR Ešte viac

Foto: Facebook (Oáza - nádej pre nový život, n.o.)

Meno Vladimír Krčméry pozná na Slovensku každý. Keď sa na naše územie dostal nový koronavírus, bol to človek, ktorému dôverovalo najviac Slovákov.

Lekár, odborník na tropickú medicínu, infektológiu, vysokoškolský pedagóg Vladimír Krčméry je zakladateľom zdravotníckych a sociálnych zariadení a humanitárnych misií v krajinách tretieho sveta. Vo štvrtok 23. júla sa na ďalšej misii v zahraničí dožíva 60 rokov.

Narodil sa do rodiny lekárov

Foto: archív TASR

Vladimír Krčméry sa narodil 23. júla 1960 v Bratislave v rodine vedca a lekárky. Jeho strýko MUDr. Silvester Krčméry bol počas komunistického režimu pre cirkevné aktivity medzi študentmi medicíny a robotníkmi väznený. Aj on sám sa v mladosti tajne podieľal na práci cirkevných mládežníckych hnutí.

Podobného odborníka na Slovensku nemáme

V roku 1985 absolvoval štúdium medicíny na Univerzite Komenského (UK) v Bratislave. O päť rokov neskôr získal na UK akademický titul PhD. a v roku 1992 sa habilitoval na docenta v odbore vnútorné choroby – chemoterapia. Vedeckú hodnosť DrSc. dosiahol na LF UK v roku 1993. Na Masarykovej univerzite v Brne v roku 1997 obhájil profesúru v odbore vnútorné lekárstvo.

Od roku 1991 je členom FRSH v Londýne, od roku 1998 FIDSA Bethesda. O rok neskôr sa stal členom FRCP v Edinburghu a od roku 2000 je tiež členom FACP vo Philadelphii.

Čestné doktoráty dostal na viacerých univerzitách v zahraničí. V roku 2005 na univerzite v Českých Budějoviciach, o tri roky neskôr na univerzite v Scrantone. V roku 2012 ocenili prácu Krčméryho čestným doktorátom na univerzite vo Varšave a v roku 2015 na Cambridgeskej univerzite.

Profesionálne začal pracovať v roku 1985 ako odborný asistent na Ústave medicíny LF UK v Bratislave a na Klinike infekčných chorôb v Parazitologickom laboratóriu (1985 – 1989). Zároveň pôsobil ako všeobecný lekár na Klinike infekčných chorôb vo Fakultnej nemocnici UK v Bratislave(1986 – 1988).

Pracoval aj s onkologickými pacientmi

Foto: TASR/Jaroslav Novák

V rokoch 1993 – 1996 pracoval na oddelení chemoterapie na onkologickom ústave LF UK, v roku 1996 bol primárom Oddelenia klinickej farmakológie v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave. Zastupujúcim prednostom v Mikrobiologickom ústave LF UK bol v roku 2014 a v roku 2015 pôsobil ako riaditeľ Tropického inštitútu a referenčného laboratória tropických chorôb na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.

Pomáhal budovať univerzity

Zaslúžil sa o vznik niekoľkých vzdelávacích inštitúcií na Slovensku. V Trnave pomáhal s obnovou Trnavskej univerzity, na ktorej založil zdravotnícku sekciu a fakultu zdravotníctva, ktorej bol prvým dekanom. Počas tohto obdobia začal pôsobiť v Keni, kde boli s jeho pomocou otvorené rozvojové humanitárne, vedecké aj vzdelávacie projekty. Pomáhal budovať aj Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave.

V roku 1997 bol profesorom farmakológie na Univerzite v Brne a v rokoch 1998 – 2001 profesorom zdravotníckeho manažmentu na Univerzite v Scrantone v USA.

Súkromnú Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (VŠZaSP) v Bratislave, ktorá má viaceré detašované pracoviská v Európe a Afrike, založil v roku 2002. So školou rozbehol úspešný projekt detských domovov House of family v Kambodži. Do roku 2013 bol rektorom a štatutárnym zástupcom školy, na ktorej založil Tropický tím.

Aj vo svete je váženým odborníkom

Dr.h.c. prof. MUDr.Vladimír Krčméry, DrSc. je autorom viacerých odborných publikácií. Na medzinárodnej úrovni bol členom edičných rád viacerých odborných časopisov, je členom pracovnej skupiny Európskej spoločnosti pre Biomodulácie a chemoterapiu a členom viacerých odborných komisií.

Na Slovensku bol ambasádorom protitetanového projektu UNICEF, predsedal Antibiotickej komisii, bol členom rady ministra zdravotníctva, riaditeľom Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny a členom Permanentného krízového štábu vlády SR.

Profesor Krčméry patrí medzi laureátov ocenenia Honour of Ekotopfilm. V roku 2008 získal ocenenie Vedec roka za antiinfekčnú liečbu u onkologických pacientov s komplikáciami po cystostatickej chemoterapii. Cenu primátora Bratislavy dostal v roku 2010 a v tom istom roku ho ocenili aj Zlatou medailou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Pomáhal v krízových oblastiach

Foto: TASR/Martin Baumann

Ocenenie od združenia Človek v ohrození za prínos krízovým oblastiam sveta, konkrétne za pomoc obyvateľom Haiti postihnutých zemetrasením dostal v roku 2010. Je držiteľom Krištáľového krídla za rok 2011 za filantropiu a v roku 2013 si prevzal v Malajzii ocenenie za prínos v oblasti medicíny.

Je ženatý, jeho manželka je lekárka, spolu vychovali štyri deti. Dlhodobo sa angažuje za práva nenarodených detí a pomoc migrantom a bezdomovcom. V prinavrátení dôstojnosti a zdravia týmto ľuďom vidí zmysel života.

“Za najväčší doterajší úspech vo svojom živote považujem každého migranta a bezdomovca, ktorému sme vrátili zdravie a dôstojnosť,” povedal pre TASR profesor Krčméry.

Počas tohtoročnej jari bol pre mnohých Slovákov symbolom úspešného prevedenia krajiny cez pandémiu ochorenia COVID-19. Bývalý člen Permanentného krízového štábu sa po zvládnutí tohto náročného obdobia zo zdravotných dôvodov vzdal všetkých verejných funkcií. Podľa Krčméryho nás toto náročné obdobie naučilo pokore, koľko toho v medicíne ešte nevieme.

0
Komentovať (0)

Dnes by ste nemali premeškať: