Rodičia POZOR! Viete, kedy máte nárok na pandemické OČR a čo sa berie do úvahy?

Kristína Hagarová Ešte viac

Foto: maxpixel

V súvislosti s pandémiou sa vynorilo množstvo nejasností, ktoré mnohých ľudí mätú ešte aj teraz, keď je tu koronavírus viac ako rok.

Množstvo pravidiel sa neustále mení a je len ťažké sa v nich orientovať. Preto aj Sociálna poisťovňa na svojej stránke pravidelne informuje o zmenách a pravidlách, ktoré sa týkajú napríklad rodičov, ktorí potrebujú poberať pandemické OČR. Ako uvádza, podmienky na nároku na pandemické OČR sa nezmenili. Očkovanie dieťaťa sa do úvahy neberie.

Máte nárok na pandemické OČR?

“Dávku pandemické ošetrovné môžu zo Sociálnej poisťovne naďalej poberať rodičia detí do 11, resp. 18 rokov veku (ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), ktoré sa učia online z dôvodu uzatvorenia triedy alebo školy. Nárok na dávku majú aj v prípade, že hygienik nariadil dieťaťu karanténne opatrenie.

Možnosť poberať dávku neovplyvňuje to, či dieťa bolo alebo nebolo zaočkované. V prípade starších detí do 16 roku veku si rodičia nárok môžu uplatniť vtedy, ak je dieťa choré a lekár potvrdí potrebu ich osobného a celodenného ošetrovania. Ak dieťa do školy nechodí z obavy pred koronavírusom, rodičovi nárok na dávku nevznikne,” uvádzajú v správe.

Foto: pixabay

Podmienky sa od začiatku školského roka nezmenili a žiadosť o pandemické podávate len raz, keď si nnárok uplatňujete prvýkrát. Pokiaľ vám už žiadosť bola raz schválené, stačí pri ďalšej starostlivosti podať čestné vyhlásenie.

0
Komentovať (0)

Dnes by ste nemali premeškať: