Slávny mysliteľ, mystik a duchovný guru Osho za svojho života odpovedal na všetky dôležité životné otázky. Jeho slová vás donútia zamyslieť sa

Monizz Ešte viac

Poznáme ho pod menom Osho, no v skutočnosti sa narodil ako Rajneesh Chandra Mohan Jain. Bol duchovným učiteľom, mystikom a guru pochádzajúcim z Indie. Niektorí hovoria, že jeho múdrosť nepoznala hraníc. Na podobenstvách z jeho úst vyrástla nejedna generácia a vďaka za ňu!

wikimedia.org

V kníhkupectvách nachádzame jeho knihy, no paradoxne ani jednu nenapísal. Všetky knihy od Osha sú napísane na základe audiozáznamov jeho učencov. Svoje osvietenie dosiahol v 50. rokoch minulého storočia a zomrel prakticky len nedávno, v roku 1990.

Jeho citáty dojímajú a chytajú za srdce ľudí po celom svete, a to aj napriek tomu, že pre mnohých bol pomerne kontroverznou osobnosťou. Osho ostáva v srdciach jeho učencov, ale aj v srdciach bežných ľudí, ktorým jeho slová pohladili ubolené, zmätené alebo strápené duše.

pixabay.com

Osho o živote

# Lásku pozná veľmi málo ľudí na svete. Sú to tí ľudia, ktorí sa vnútorne utíšili a vďaka tomuto tichu a pokoju naviazali kontakt so svojou najvnútornejšou podstatou, so svojou dušou. Akonáhle ste v kontakte so svojou dušou, prestáva byť vaša láska vzťahom a stáva sa vašim tieňom. Kamkoľvek idete, s kýmkoľvek ste, milujete.

# Neobávajte sa rečí a ohovárania. Človek, ktorý sa stará o to, čo si myslia ostatní, sa nikdy nedostane do svojho vnútra. Bude totiž toľko zaneprázdnený tým, čo si druhí myslia alebo hovoria.

# Láska nie je fenomén, ktorý môže byť niečím obmedzený. Môžete ju mať vo svojich otvorených dlaniach, ale nemôžete ju mať v zavretej pästi. V okamihu, keď sa vaše dlane zatvoria, sú prázdne. Keď sú otvorené, je pre vás dostupná celá existencia.

wikipedia.org

# Kedykoľvek zistíte, že sa vaša myseľ pohla do budúcnosti alebo do minulosti, okamžite sa vráťte späť, späť do prítomnosti. Robte niečo, buďte niečím, ale v prítomnosti.

# Skoncuj s minulosťou. Začni žiť život odznova. Si znovu narodený, znovu začínaš žiť svoj život, taký, aký si ho urobíš, ktorý nebude podľa vynútených vzorov a zvykov tvojich rodičov, spoločnosti, štátu, bude len podľa teba. Musí taký byť, lebo ťa už nikto nebude vyrušovať a rušiť. V minulosti si bol vyrušovaný, preto musíš odhodiť všetky povinné vzory a zvyklosti a potom môžeš nájsť svoj vlastný vnútorný plameň žitia.

# Nejasnosť videnia svojich problémov je príčinou ich vzniku. Ich jasné videnie ich rozpúšťa. Až si schopný jasne vidieť svoje problémy, oni zmiznú. V ten moment, keď uvidíš jasne svoj problém, si ho rozpustil.

pixabay.com

# Smiech je duševné zdravie. Smiech nás zbavuje všetkých životných bremien. Keď sa smejem môžem ľahko odhodiť svoju myseľ stranou.

# Nie je nutné vedieť kam ideš, nie je nutné vedieť prečo ideš, jediné, čo je nutné vedieť, je, že ideš s radosťou. Lebo keď ideš s radosťou, nemôžeš ísť zle.

# Smútok má svoju vlastnú krásu. Má nesmiernu hĺbku, má svoj vlastný kľud, ticho, ľahkosť. Je to nádherná skúsenosť. Nesnaž sa jej preto vyhnúť. Keď sa jej budeš vyhýbať, vyhýbaš sa dverám do ticha. Uži si smútok, prijmi ho s otvorenými rukami, objím ho. Čím viac ho uvítaš, tým skôr sa smútok začne meniť v ticho. A ticho sa pomaly pomaličky stane hudbou bez zvuku.

theorganicartist

# Človek potrebuje trocha pozornosti, aby videl a pochopil. Že život je ohromný kozmický smiech. Tí, ktorí sa stali tichými a šťastnými, sa k tomuto smiechu pripojili. Smiech je moje posolstvo. Nežiadam od vás, aby ste kázali, chcem, aby ste našli okamihy, situácie, kedy sa môžete smiať z celého srdca. Váš smiech vo vás otvorí tisíc a jednu ružu.

# V živote nie sú žiadne chyby. Všetko závisí na tom ako veci berieš. Keď príliš veľa túžiš, chceš dosiahnuť príliš vysoko a nemôžeš – potom prichádza sklamanie a nezdar. Ale keď po ničom netúžiš a si dokonale šťastný, nech si kdekoľvek, potom je život každým okamihom víťazstvom.

# Ľudské srdce je ako hudobný nástroj, obsahuje v sebe veľkolepú hudbu. Ta môže byť zatiaľ skrytá, ale existuje a čaká na vhodnú chvíľu, aby mohla prepuknúť, aby mohla byť vyjadrená – piesňou alebo tancom. A tá chvíľa prichádza skrze lásku. Ľudia bez lásky sa nikdy nedozvedia, akú vo svojom srdci nosia hudbu. Iba vďaka láske môže byť táto hudba oživená, prebudená, len vďaka láske sa môže zrealizovať.

pixabay.com

# Láska je naliehavé nutkanie byť zajedno s celkom, hlboké nutkanie rozpustiť seba i teba a dosiahnúť tak jednoty. Láska je taká preto, že sme odtrhnutí od svojho vlastného zdroja, a z tohoto oddelenia vzniká túžba vrátiť sa späť k celku, byť s ním zajedno. Keď vytrhnete zo zeme strom aj s koreňami, bude túžiť po tom, aby sa mohol zasa zakoreniť, pretože to bol jeho skutoćný život. Teraz ale umiera. Oddelený od zeme, nemôže existovať. Strom musí existovať v zemi, so zemou, skrze zem. A taká je i láska.

# Keď ste prázdni, máte lásku. Keď ste plní svojho ega, láska zmizne. Láska a ego nemôžu existovať spoločne. Láska môže existovať spolu s Bohom, ale nemôže existovať s egom, pretože láska a Boh sú synonyma, sú to isté. Buďte ničím – a ak sa ním stanete, dosiahnete celku. Ak budete niečím, stratíte smer, ak budete ničím, nájdete domov.

tigerfreedom.com

# Staňte sa individualitami, to za prvé. A za druhé: neočakávajte dokonalosť, nič nežiadajte ani nevyžadujte. Milujte obyčajných ľudí. Na obyčajných ľuďoch nie je nič zlého. Obyčajní ľudia sú neobyčajní. Každá ľudská bytosť je neopakovateľná. Rešpektujte túto jedinečnosť. Za tretie: Dávajte, dávajte bezpodmienečne – a spoznáte lásku.

# Láska je vzácny kvet. Niekedy sa objaví. Je vzácna, pretože môže vzniknúť iba vtedy, ak nie je strach. To znamená, že láska môže vzniknúť len u hlboko duchovných zbožných ľuďoch. Sex môže mať každý. Lásku však nie. Ak nemáš strach, nie je čo skrývať. Potom môžete byť otvorení, potom môžu padnúť všetky hranice, potom môžete druhého pozvať a stretnúť sa s ním v najhlbšom vnútri. A nezabudnite, ak niekomu dovolíte, aby do vás hlboko prenikol, dovolí tiež ten druhý vám, aby ste prenikli do neho.

# Milujúci majú stále strach. Potom to ale nie je láska. Potom je to iba dohoda medzi dvoma bojazlivými ľuďmi, ktorí sú na sebe závislí, bojujú spolu a navzájom sa využívajú, manipulujú, dominujú, kontrolujú sa a berú si majetok. To však nie je láska. Keď viete, že milujete, potom sa už nepotrebujete modliť alebo meditovať, potom už nepotrebujete chrám ani kostol, plne rozumiete Bohu, ak viete milovať. Lebo prostredníctvom lásky je vo vás všetko – meditácia, modlitba i Boh.

Pozri aj: Zistite podľa tabuľky svoju ideálnu hmotnosť. Možno by ste vôbec nemali držať diéty, ale skôr naopak, priberať

zdroj: babskeveci.sk (M)

0
Komentovať (0)