Slovenská lekárska komora reaguje na zmeny v predpisovaní liekov: Je to obmedzenie pacienta

Kristína Hagarová Ešte viac

Foto: archív TASR

Slovenská lekárska komora (SLK) považuje nový spôsob predpisovania liekov a zdravotníckych pomôcok odporúčaných v špecializovanej ambulancii za obmedzenie prístupu pacienta ku zdravotnej starostlivosti. Komora tak reaguje na novelu zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorá začala platiť 1. januára 2022.

Zmena sa týka všetkých typov nemocníc aj ambulancií a podľa SLK bola realizovaná bez predchádzajúcej odbornej diskusie formou poslaneckého návrhu a bez medzirezortného pripomienkového konania. Preto vyzýva Ministerstvo zdravotníctva SR, aby okamžite pozastavilo účinnosť predmetného paragrafu 119 novely zákona.

Je to výrazne obmedzené

„Vzhľadom k novelizovanému zneniu zákona je možný predpis liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín viazaných preskripčným obmedzením len cestou lekára s príslušnou špecializáciou. Delegovaný predpis cestou ambulancie všeobecného lekára je výrazne obmedzený, až nemožný,” uviedla komora v stanovisku. Dodala, že v súčasnej dobe je takýto zásah do systému poskytovania zdravotnej starostlivosti nekompetentný, nakoľko sa výrazne obmedzuje kompetencia lekárov primárneho kontaktu pri komplexom manažmente pacienta. Lekár podľa SLK týmto rozhodnutím nebude mať dostatočný prehľad o aktuálnej medikácii a prípadných interakciách liekov, čo môže predstavovať riziko pre pacienta.

Neúmerné zaťaženie pacientov

Navyše bude táto úprava nútiť pacienta, ktorý sa lieči na viaceré ochorenia, aby predpis liekov pri ich dlhodobom užívaní riešil vo viacerých ambulanciách, často mimo svojho bydliska, a to viackrát ročne aj mimo plánovaných kontrol. To môže viesť k neúmernému zaťaženiu predovšetkým starších a polymorbídnych pacientov. Ani ústavné zdravotnícke zariadenia nie sú na takúto zmenu v ich dennej činnosti pripravené.

Mnohé z nich nemajú napríklad špecialistov vo všetkých odboroch, nebudú tak môcť pacientovi po prepustení z nemocnice predpísať potrebnú liečbu. Všeobecný lekár nebude mať povinnosť a už ani možnosť zabezpečiť preskripciu liekov, ktoré indikoval lekár počas hospitalizácie. V tomto smere takisto nie je realizovaných množstvo prípravných krokov nevyhnutných pre bezproblémové fungovanie systému elektronického zdravotníctva.

0
Komentovať (0)

Dnes by ste nemali premeškať: