Status veriacej Slovenky má už viac ako tisíc reakcií, dôvod hneď zistíte: Toto je môj názor na potraty

Kristína Hagarová Ešte viac

Foto: unsplash

V posledných týždňoch sa vyburcovala veľká diskusia ohľadom potratov. Kým niektorí vyjadrili jednoznačné stanovisko a síce, že je to niečo, na čo má žena právo, mnohí to vidia inak. Ide v prvom rade o silne veriacich ľudí, ktorí k nemu zaujali odmietavé stanovisko.

Vyjadrilo sa k tomu aj množstvo známych osobností. Či už zastávate názor za, alebo názor proti, jedno je jasné. V dnešnej dobe by nikto nemal byť nútený do niečoho, čo nechce. Na stránke Nekŕmte nás odpadom sa vyjadrila aj hlboko veriaca Slovenka a jej vyjadrenie má už viac ako tisíc reakcií.

“Tiež som hlboko veriaci človek a tiež som proti potratom, ale v mojom svete to znamená len toľko, že JA by som nikdy nešla na potrat. V žiadnom prípade to neznamená rozhodovať o druhých. Nikdy by som si nedovolila súdiť, či akokoľvek hodnotiť ženu, ktorá niečo také podstúpila, pretože aby som si to mohla dovoliť, musela by som byť buď ňou, alebo Bohom a nie som ani jedno. Žene, ktorá podstúpila interupciu, by som ako skutočná kresťanka ponúkla svoje rameno, keby sa náhodou chcela vyplakať, pomohla by som jej odpustiť samej sebe a zvládnuť prekonať traumu, ktorú by z niečoho takého eventuálne mohla mať.

smutok
Foto: pixabay

Reakcia na Annu Záborskú

Anna Záborská sa hrá na Boha a to rozhodne nie je v súlade s kresťanstvom, ktoré okrem iného hovorí: Nesúď, lebo budeš súdený. Myslím, že ľudia ako ona, sú svojou dezinterpretáciou kresťanstva zodpovední za predsudky, ktoré majú slušní ľudia voči naozaj veriacim ľuďom. Ja deti nemám a rodičovstvo považujem za neprenosnú skúsenosť, o ktorej človek v skutočnosti nič nevie, pokiaľ si to nevyskúša na vlastnej koži, a teda sa nemám ako relevantne vyjadriť na tému rodičovstva, pokiaľ sa tým rodičom naozaj nestanem.

Foto: maxpixel

Môžem sa len domnievať, lebo to môžeme všetci. A ja sa domnievam, že byť rodičom je najväčší, najťažší a absolútne doživotný záväzok, ktorého rozmery presahujú celých nás aj všetko, čo dovtedy poznáme. Záväzok, ktorý navždy zmení celý náš život a doslova prevráti celý náš hodnotový systém. Záväzok, v ktorom človek musí všetok svoj čas, všetky svoje priority, absolútne všetky svoje rozhodnutia, celého seba aj celý svoj svet a všetko v ňom, prispôsobiť formovaniu novej osobnosti a zabezpečeniu asi tak miliardy jej duševných a psychických potrieb.

Byť rodičom nie je jednoduché

Na to treba mať. Zrejme aj peniaze, ale hlavne nejakú duševnú a osobnostnú zrelosť. Keď má niekto dosť sebareflexie na to, aby vedel, že na niečo také zatiaľ nemá, tak je absurdné ho do toho nútiť namiesto snahy urobiť všetko preto, aby na to mal.
Čo tým chcem povedať? Že ja by som nikdy v živote v žiadnom prípade nešla na potrat. Ale to je len MÔJ postoj a MÔJ vzťak k tejto téme. Nebudem predsa ostatných nútiť, aby v niečom tak osobnom, intímnom a nadrozmernom, ako je materstvo a tehotenstvo, prijali môj názor len preto, že je správny pre MŇA. Moja viera mi nedáva právo rozhodovať o druhých.”

Našlo sa, samozrejme, aj množstvo ľudí, ktorým sa jej príspevok nepáči a tvrdia, že potrat je vražda a viac sa o tom diskutovať ani nemusí.

0
Komentovať (0)

Dnes by ste nemali premeškať: