TEST: Čo o vašej osobnosti prezrádza vaše písmo? Je toho viac, ako ste si doteraz mysleli

Michal Blaško Ešte viac

O grafológii ste už určite počuli. Je to samostatná vedná disciplína, ktorá sa zaoberá študovaním a analyzovaním rukopisu, a to za účelom zistenia osobnostných čŕt človeka. Prvá verejne dostupná kniha o rukopise pochádza ešte z roku 1622, no samotné slovo „grafológia“ vzniklo až v 70. rokoch 19. storočia. Po prvýkrát ho použil Francúz Jean Michon. Od tej doby sa grafológia stala veľmi populárnou a relatívne často používanou metódou ako v psychológii, tak napríklad aj v kriminalistike. Čo o vás teda vaše písmo prezrádza?

Veľkosť písma

Veľké písmo

Veľké písmo môže znamenať, že ste extrovert, a že ste spoločenskí. Máte radi spoločenské udalosti a interakciu s inými ľuďmi.

Malé písmo

Malé písmo o vás môže prezrádzať, že ste introvert. Schopnosť silného sústredenia sa je vašou silnou stránkou.

Sklon

Písmo naklonené doprava

Ste pomerne sentimentálni a veľakrát sa necháte ovládať svojimi emóciami. Ste impulzívni a spontánni, no nadovšetko milujete svoju rodinu a svojich priateľov.

Rovné písmo

Ste veľmi pragmatickí a logickí. Nikdy nedovolíte, aby emócie ovplyvnili váš rozhodovací proces. Spontánnosť nie je práve tým, čo by vás charakterizovalo.

Písmo naklonené doľava

Ste rezervovaní a nie príliš spoločenskí. Sebahodnotenie je však vašou veľmi silnou stránkou. Ste veľmi kreatívni a radi sa venujete nejakej umeleckej činnosti.

pexels.com

Tlak pri písaní

Ak pri písaní ceruzkou alebo perom veľmi tlačíte

Znamená to, že v sebe uchovávate veľmi silné emócie. Ste empatickí, no nie vždy dokážete svoje pocity úplne ovládať.

Ak pri písaní ceruzkou alebo perom píšete normálne

Ste bezstarostní. Vo svojom živote sa presúvate z jedného bodu do druhého bez akýchkoľvek väčších starostí či ťažkostí. Nikdy svojim emóciám nedovolíte, aby vás ovládali. Situáciu vždy prijmete presne takú, akou je a hľadáte jej racionálne riešenia.

Medzery medzi písmenami

Malé medzery

Riadenie a plánovanie vášho času nie je vašou silnou stránkou. Často vás trápi rutina a rovnako často máte problém s meškaním. Ľahko strácate prehľad o čase.

Veľké medzery

Hranice máte presne dané a prísne ich dodržiavate. Keď máte niečo naplánované na určitý čas, v tento čas tam jednoducho budete, pretože akékoľvek meškanie je pre vás neprijateľné.

Pozri aj: TEST: TIBETSKÝ 3-OTÁZKOVÝ TEST OSOBNOSTI VÁM PREZRADÍ, KÝM V SKUTOČNOSTI STE

zdroj: psych.sk (Henrieta Balázsová), lifehack

0
Komentovať (0)

Dnes by ste nemali premeškať: