TEST, ktorý ženám a mužom na 100% vyjde rozdielne: Výsledok vám prezradí, akým ste v skutočnosti človekom. Stačí nakresliť 7 kruhov

Lucia Mužlová Ešte viac

Máte niekedy pocit, že s vašimi blízkymi sa niečo deje, vzťahy sú naštrbené a panuje tam akási nerovnováha, no nikto nevie prečo? Vytváranie zdravých vzťahov je základom pre šťastný život a ak neviete, ako na to, pomôcť by vám mohla Marilyn Murray. Toto je systém, ktorý vám pomôže pochopiť aj tú najťažšiu situáciu.

Najskôr nakreslite toto

babskeveci.sk

Do vnútra kruhov umiestnite každého a všetko, čo vám je najbližšie. Predstavte si svoj život v kruhoch a prepojený. V závislosti od stupňa významu pre vás môže byť napríklad rodina dôležitejšia ako práca alebo záľuby. Dôležitosť priraďujte na stupnici, kde 1 je najdôležitejšie a 7 najmenej dôležité. To znamená, že postupujeme od stredu smerom von a teda od najdôležitejšieho po najmenej dôležité.

Teraz sa pozrite, ako by mal vyzerať kruh v ideálnom prípade

babskeveci.sk

1 kruh:  je ústredný. Mali by ste v ňom byť vy. Ak sa tam nenachádza vaša osoba ale napríklad váš manžel alebo deti, znamená to, že im obetujete až príliš veľa. Nie vždy je to správne a častokrát sa stáva, že to človeku viac ubližuje ako prináša radosť a šťastie. Je to akási príťaž pre váš intelektuálny a osobnostný rozvoj.

2 kruh: Tu by sa mal nachádzať človek vám najbližší. Manžel alebo partner. Človek v tomto kruhu je vám najbližšie a to v emocionálnom, fyzickom aj duchovnom zmysle. V prípade, že nemáte nikoho tak blízkeho, toto políčko by malo ostať prázdne.

3 kruh: Tu by sa mali nachádzať vaše deti, ktoré s vami ešte žijú a majú do 18 rokov. Môžete k nim byť otvorení a väzby sa vytvárajú prirodzene. Tento kruh by mal taktiež ostať prázdny, ak deti nemáte, prípadne už sú z domu dlho preč.

4 kruh: Tu by mali byť deti, ktoré sú už nezávislé a nebývajú s vami doma. Sú to dospelí ľudia, s ktorými zdieľate svoje myšlienky a zážitky a cítite sa s nimi dobre, v rovnováhe a v bezpečí.

5,6 a 7 kruh: Tu by sa mali nachádzať priatelia, koníčky, práca, domáci miláčikovia a podobné zložky, ktoré nejakým spôsobom obohacujú a napĺňajú váš život.

Kruhy u žien

Kruhy žien a mužov sa môžu líšiť. Nie nadarmo sa hovorí, že muži sú z Marsu a ženy z Venuše. Žena je viac rodinne založená a aj jej vzťahy s najbližšími sú hlbšie, prepojenejšie a pevnejšie. Aj preto často postaví na prvé miesto rodinu a tým pádom jej neostáva čas na seba samú. Zabudne na seba pod tlakom spoločenských dogiem a nepísaných pravidiel, ktoré spoločnosť vytvára. Ak už nežije s deťmi, na prvé miesto dá manžela, veď predsa o neho sa stará a on je celý jej život. To, že už máte deti preč z domu by ste mali brať ako výzvu. Dopriali vám čas na seba, ktorý ste nemali možno 20 a viac rokov.

Ak je žena bezdetná, prácu posúva oveľa vyššie. Je to najmä preto, že takéto ženy svojou prácou často žijú. Ak nemajú partnera a deti, práca je to, čo ich najviac napĺňa. To však ešte neznamená, že by mali zabúdať na seba.

Kruhy u mužov

Muž venuje veľa pozornosti svojej práci. Veď predsa o domácnosť a deti je postarané. Veľakrát sa môže stať, že na svoju rodinu zabúda a berie to všetko akosi automaticky. Toto sú najčastejšie modely, ktoré môžeme na Slovensku vidieť. Nehádžme ale všetkých mužov do jedného vreca. Nájdu sa aj výnimky, ktoré si samozrejme zaslúžia našu pozornosť. Ak muž uprednostní prácu a napríklad koníčky pred manželkou, takýto vzťah nie je zdravý. Vyvoláva to zbytočné nedorozumenia, hádky a emocionálne problémy v rodine.

Ak manželka nahradí miesto dieťaťa, tiež to nie je správne. Žena si tak získa všetku pozornosť, ktorú by muž mal venovať dieťaťu alebo teda rodine ako celku. Ak taktiež posunul priateľov vyššie ako svoje dieťa, cíti sa ako muž a otec trochu zbytočný. Do budúcna to môže mať za následok, že sa nikdy nestane vzorom a ani dôležitou postavou v živote dieťaťa.

Samozrejme, v každom veku budú vaše kruhy vyzerať asi trochu rozdielne. Svet vnímame inak, keď sme slobodní, bez partnera a bez detí ako keď máme vlastnú rodinu. Ak máte pocit, že vo vašom živote chýba stabilita, skúste si urobiť tento rýchly test a zamyslite sa, či neprikladáte dôležitosť zbytočným veciam. Na základe výsledku sa budete vedieť lepšie rozhodnúť, aké priority v živote máte.

Pozri aj: Od včera každý hovorí len o rukách vojvodkyne Kate. Toto je dôvod prečo!

Lucia M, adme.ru

0
Komentovať (0)

Dnes by ste nemali premeškať: