Tieto fotografie ukazujú, ako vidia svet ľudia, ktorí majú rôzne formy farbosleposti


Farbosleposť je porucha vrodená, a teda dedičná. Len vo veľmi vzácnych prípadoch ju môžete získať, napríklad keď pracujete dlhodobo so škodlivými chemikáliami, ktoré vám poškodia čapíky. Farbosleposť sa nedá liečiť, no našťastie sa nejedná o veľký hendikep. Určité obmedzenia tieto ochorenia so sebou nesú, no dá sa s tým žiť. 

interez4

Prejavy farebnej slepoty môžu byť odlišné, záleží od toho, ktoré sady čapíkov sú poškodené. Spravidla má postihnutý jedinec problém rozlíšiť červenú a zelenú farbu, v inom prípade je to problém s modrou a žltou farbou. Obrázok hore ukazuje rozdiel v tom, ako vidí rovnaký obrázok človek s normálnym videným a človek s problémom rozlíšiť červenú a zelenú farbu. Na nasledujúcich obrázkoch sa pozrieme na tri najrozšírenejšie formy farbosleposti.

Takto vidí ceruzky človek so zdravým zrakom

colors.finefix.ru

Deuteranomalia je najbežnejšia forma poruchy zraku. Trpí ňou približne 4,63% populácie a často si ju človek ani neuvedomuje. Ide o mutáciu génu zelenej a červenej zložky.

colors.finefix.ru

Protanopia nie je až tak rozšírená, no trpí ňou približne 1% populácie. Ľudia s touto poruchou nedokážu rozlíšiť zelenú a červenú farbu.

colors.finefix.ru

Tritanopia je veľmi vzácna forma farbosleposti. Ide o neschopnosť vnímať modrú a sčasti žltú farbu.

colors.finefix.ru

Absolútna farbosleposť je veľmi vzácna. Trpí ňou len 0,00003% populácie.

colors.finefix.ru
colors.finefix.ru

colors.finefix.ru
colors.finefix.ru
colors.finefix.ru
colors.finefix.ru

zdroj: babskeveci.sk, BrightSide


Komentáre

komentárov

'); // za telo článku vlož sitelement zónu //content_block.insertAdjacentHTML('afterend',''); // zavolaj sitelement async script //(function(d, t) { var g = d.createElement(t), s = d.getElementsByTagName(t)[0]; g.src = 'https://ad.sitelement.sk/www/delivery/asyncjs.php'; s.parentNode.insertBefore(g, s);}(document, 'script')); }]); _adform.push([vastOrPmpId+'.pmp.success', function() { // použi na testovanie //console.log('great success!'); }]); _adform.push([vastOrPmpId+ '.ad.ready', function() { // použi na testovanie //console.log('ad is ready'); }]); })(window, document, (Adform = window.Adform || {}));