Toto je dôvod, prečo by ste nemali uverejňovať fotky detí na internet. Projekt #NEZDIELAM vám to vysvetlí

Lucia Mužlová Ešte viac

Foto: goodfreephotos.com

Šíriť osvetu v problematike zdieľania informácií o deťoch na internet je cieľom nového projektu #NEZDIELAM. Jeho autori pripomínajú, že v súčasnosti dospieva generácia detí, ktorých celý život je zachytený na sociálnych sieťach ich rodičov často bez toho, aby vedeli, čo o nich zdieľa. Ide o novodobý fenomén nazývaný „sharenting“.

Viete, koľko fotografií a informácií o deťoch sa na internete nachádza? So stúpajúcou popularitou sociálnych sietí si rodičia častokrát neuvedomujú riziká spojené s uverejňovaním daných fotografií. Pokiaľ napríklad uverejníte fotografiu dieťaťa, ktoré sa v lete kúpe v bazéniku a je polonahé, zakročí aj Facebook. Tieto a podobné fotografie často končia na serveroch s detskou pornografiou, navyše sú voľne šíriteľné a verejné, pokiaľ si nenastavíte ochranu súkromia na potrebnú úroveň. Rodičia však na fotografiách detí na internete stále nevidia nič zlé. Pokiaľ sa ich netýka konkrétny prípad zneužitia, danú vec neriešia, čo určite nie je správne.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kristina Atoyan (@kris_atoyan) on

Autori by chceli vďaka projektu spustiť celospoločenskú diskusiu o problematike a jeho prostredníctvom sa snažiť pravidelne poskytovať ďalšie informácie formou webovej stránky, na sociálnych sieťach či vo vlastnom podcaste. Podľa spoluautora projektu Adama Bačkora z komunikačnej agentúry get like by chceli inšpirovať rodičov, aby sa o zámere zdieľať niečo súkromné predtým porozprávali so svojimi deťmi.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Atilla Oğuz Dokcan (@juniordokcan) on

“Rodičia, aj keď nevedomky, môžu niektorými zdieľanými fotografiami a informáciami porušiť rad základných ľudských práv dieťaťa, napríklad nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia, právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo právo na ochranu osobných údajov. Podľa súčasnej slovenskej legislatívy patrí medzi osobné údaje napríklad meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska alebo dátum narodenia. Osobným údajom je však aj fotografia a videozáznam,” upozorňuje Peter Šimo, advokát z advokátskej kancelárie CMS.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kai Peacock (@kaisfarbeyondfitness) on

Často sa na sociálnych sieťach vyskytnú fotografie, videá či informácie, ktoré môžu v budúcnosti negatívnym spôsobom ovplyvniť vývoj dieťaťa a jeho spoločenský status. Môžu to byť napríklad fotografie, ktoré v budúcnosti bude dieťa vnímať ako zahanbujúce. Ambasádorkou projektu je influencerka Katarína Jakeš. Okrem nej sa do projektu zapojila napríklad aj ďalšie známe matky ako Kristína Tormová, Diana Hagerová alebo Natália Hatalová.

6
Komentovať (0)

Dnes by ste nemali premeškať: