Nadávky, strápňovanie a šikana. Toto je najohrozenejšia skupina na internete, hovoria odborníci a dvíhajú varovný prst

Lucia Mužlová Ešte viac

Foto: pixabay

Podľa aktuálnych výsledkov prieskumu Štúdia správania sa na internete 2018 (Digital Civility Index – DCI) vypracovaného pre Microsoft, sa správanie aj reakcie na riziká používateľov v online prostredí zlepšujú. Štúdiu pravidelne vydáva Microsoft na medzinárodný Deň bezpečnejšieho internetu, ktorý pripadol tento rok na 5. február 2019. 

Online riziká v roku 2018

Za najčastejšie hrozby v online prostredí minulý rok respondenti uviedli nebezpečné správanie a nevyžiadané kontaktovanie. Najťažšie sa ľudia vyrovnávali s útokmi na ich osobný imidž. Až polovica respondentov sa obáva, že sa ohrozenie či útok bude opakovať.

Foto: pixabay
  • Nebezpečné správanie (40 %), kde sa respondenti stretli najmä s nadávkami, cieleným strápňovaním či ďalšími formami šikanovania.
  • Nevyžiadané kontaktovanie (40 %) , kde sa štyria z desiatich používateľov internetu reportovali minimálne jeden opakovaný pokus o nevyžiadané kontaktovanie zo strany neznámych ľudí.
  • Sexuálne útoky (34 %), kde ľudia zažili aj nevyžiadané pokusy o nadviazanie romantického vzťahu najmä vo forme obrázkov a správ so sexuálnym obsahom.
  • Hoaxy & podvodné e-maily (28 %), kde najrozšírenejšími online podvodmi boli falošné správy a internetové hoaxy zďaleka prevyšujúce internetové stránky ponúkajúce falošné antivírusové programy.

Väčšina online hrozieb pochádzala vlani rovnako ako v roku 2017 od neznámych útočníkov a ľudí známych iba z online prostredia (63 %). Respondenti boli najčastejšie napádaní na základe pohlavia, veku či vzhľadu. Najviac skúseností s kyber útokmi majú miléniali (18 – 34 rokov), ktorí najčastejšie prichádzajú do styku s online svetom. Útoky však majú na nich najtvrdší vplyv – strácajú potom dôveru nielen v online, ale aj offline svet, sú vystresovejší, trápi ich nespavosť, depresie či strata priateľov. Aj keď chcú podniknúť kroky na obranu, až 60 % z nich nevie, kde môže nájsť pomoc.

Foto: pixabay

Online útoky ťažko znášajú aj dievčatá. Útočníci ich totiž napádajú najmä sexuálne či pre ich osobnostné charakteristiky. Dobrou správou je, že hoci sú dievčatá menej sebavedomé pri útokoch v online prostredí a ťažšie ich znášajú, neboja sa podniknúť kroky na ochranu – napríklad zabezpečujú svoje kontá na sociálnych sieťach alebo požiadajú o pomoc rodičov či dospelých.

„Štúdia o správaní na internete ukazuje, že online útoky a riziká majú vplyv aj na reálny život. Následky negatívneho zážitku na internete môžu vážne ovplyvniť život napadnutého – postihnutí sú v tejto súvislosti menej dôverčiví pri kontakte nielen s ľuďmi v digitálnom prostredí, ale aj v reálnom svete. Aj preto je dlhodobou zodpovednosťou Microsoftu vytvárať online služby a komunity, kde sa ľudia cítia bezpečne. Vyzývame ľudí, aby sa spojili v snahe o bezpečnejší internet a praktizovali digitálnu slušnosť pri interakciách na internete,“ uviedol Václav Koudele, manažér projektov verejnej správy zo spoločnosti Microsoft, ktorá je partnerom projektu Kraje pre bezpečný internet v Česku.

Foto: pixabay

Microsoft v rámci svojej výzvy Digital Civility Challenge vytvoril 4 praktické princípy na bezpečnejšie a zdravšie online interakcie. Princípy si môže osvojiť každý človek, praktizovať ich počas celého roka a pomôcť tak vytvoriť bezpečnejšie online prostredie pre každého:

  • Riaď sa zlatým pravidlom – konaj s empatiou, súcitom a láskavosťou v každej interakcii a zaobchádzaj s každým online dôstojne a úctivo.
  • Rešpektuj rozdiely – cti rôzne pohľady na vec, a ak vznikne nesúhlas, zapoj sa rozumne, vyhni sa nadávkam a urážkam.
  • Pozastav sa pred odpoveďou na veci, s ktorými nesúhlasíš, nezverejňuj ani neposielaj niečo, čo by mohlo niekoho citovo zraniť, zničiť mu reputáciu či ohroziť niekoho bezpečie.
  • Postav sa za seba a ostatných podporovaním tých, ktorí sú cieľmi online zneužívania alebo krutosti, ohlás ohrozenia a zachovaj dôkazy o nevhodnom alebo nebezpečnom správaní.
0
Komentovať (0)