Týchto 14 vecí sa deje v každom vzťahu, no takmer nikto o nich nevie. Najviac ma šokoval bod č. 11

Banana Ešte viac

Či už ide o čerstvo rodiaci sa vzťah alebo ste s partnerom spolu už nejaký ten piatok, reč tela funguje zakaždým rovnako dobre. Ak máte pochybnosti a tušenie, že možno nie je niečo v poriadku, na základe jazyka, ktorým prehovára telo, sa dozviete zaručenú pravdu. Boli vaše obavy zbytočné alebo by ste mali zbystriť pozornosť?

Aj keď to s naším vzťahom nevyzerá ružovo a necítime sa tak komfortne ako kedysi, nechceme toho druhého zraniť. Zotrvávame preto v menej funkčnom vzťahu a čakáme na vhodnú príležitosť alebo slová, ktorými by sme to človeku povedali. Naše telo to však hovorí za nás už od samého začiatku. Stačí byť viac vnímavý a všímať si gestá a postoje druhej osoby. Tie na rozdiel od slov nikdy neklamú.

adme.ru

To, že sa na vás rád pozerá váš milujúci partner, je pravda a určite ste si to už stihli všimnúť. Ak sa nám stretnú pohľady s inou osobou, ku ktorej neprechovávame žiadne city alebo o ňu nemáme záujem, sú to len záblesky a náš zrak hneď putuje iným smerom. Ak sa na vás zadíva iná osoba o čosi dlhšie a tento pohľad sa navyše niekoľkokrát zopakuje, je to jasný signál sympatií a vzájomnej náklonnosti.

adme.ru

Osoba, ktorá vás má rada, sa k vám pri rozhovore prirodzene nakláňa alebo otáča. Stačí, že k vám smerujú špičky jej chodidiel. Tie nikdy neklamú. Ak ste vo väčšej skupine ľudí, skúste si všímať ich chodidlá. Vždy smerujú k osobe, ktorá je im najbližšia, najsympatickejšia alebo ju najviac poznajú.

adme.ru

Najmä pre ženy je typický tento postoj, kedy predkláňajú vrchnú časť svojho tela. Ak sa im páči nejaký chlap, snažia sa ho zaujať aj takto, keďže v tomto uhle najviac vyznie ich postava a krása. Často si zvyknú podopierať tvár, čím ju zvýrazňujú a snažia sa na ňu upútať pozornosť, keďže sa chcú páčiť.

adme.ru

Aj muži majú svoj spôsob, ako chcú zaujať, aj keď to robia podvedome. Ak sa chcú zapáčiť, chcú zároveň demonštrovať svoju silu, takže zaujmú postoj, pri ktorom napríklad vyniknú ich svaly alebo vypínajú hrudník. Pri rozhovore sa zvyknú opierať o stenu, čím naznačujú ochranu alebo rozťahujú ruky viac do strán a chcú tak pôsobiť mohutnejšie.

adme.ru

Úplne jasným signálom sympatií a náklonnosti je častý stret rúk. Stačí, že sa vás druhá osoba dotkne letmo alebo si hľadá zámienky, kvôli čomu by sa vás mohla dotknúť. Chce vám očistiť tričko alebo sa vás pri podávaní predmetu dotkne prstami? Jasné znamenie!

adme.ru

Ak sa dotyčná osoba smeje na vašich vtipoch, aj keď zvyšok skupiny ostáva vlažný, určite ste mu sympatická. Platí to i naopak. Po tom, čo osoba vtip dohovorí, inštinktívne sa pozerá na objekt svojho záujmu a očakáva jeho reakciu.

adme.ru

Muži sa nezvyknú usmievať všade a pri každej príležitosti. Ak si ale všimnete, že pri vás žiari ako slniečko, nepotrebujete žiadne ďalšie dôkazy.

adme.ru

Ak k niekomu prechovávame city, nevedome preberáme i jeho gestá, zvyky, intonáciu hlasu či spôsob prejavu. Je to preto, že sa nám osoba páči a zaujímajú nás na nej aj drobnosti.

adme.ru

Ak sa druhej osobe snažíte niečo povedať a nemáte pocit spätnej odozvy a komentárov alebo vás doslova nevníma, je to prvotný náznak antipatie. Ak niekomu nie ste sympatická, podvedome sa od vás odsúva, vyhýba sa očnému kontaktu a stavia sa do obrannej pozície.

adme.ru

Je samozrejmé, že niektorí ľudia najradšej spia s trochou voľnosti okolo seba, čo je typické pre väčšinu mužov. Ak si ale líhate do postele a partner sa bez pohladenia, bozku, objatia alebo milých slov ihneď otočí chrbtom, nie je to dobré znamenie.

adme.ru

Ak sa vám druhá osoba páči, samozrejme sa ju snažíte zaujať vtipnými historkami alebo sa snažíte čo najviac komunikovať. Ak vaša iniciatíva nie je prijímaná s nadšením a máte dojem, že dotyčný sa správa len nútene zdvorilo, nie je potrebné ďalšie vysvetľovanie. Zrejme tu nie sú vzájomné sympatie a náklonnosť.

adme.ru

Ak sa vám druhá osoba pri komunikácii nepozerá do očí a prejav je monotónny a bez výraznejšej intonácie, nie je to prejav pozitívneho vzťahu. Ďalším negatívnym znamením je odvracanie sa, prekrížené ruky alebo nohy a odvrátený pohľad vždy, keď je to možné.

adme.ru

Absenciu príťažlivosti a vzájomných sympatií môžete vidieť aj pri chôdzi, keď ide partner vlastným tempom a na vás neberie vôbec žiadny ohľad. Nesnaží sa vám vyhovieť, nenapadne ho vám otvoriť dvere alebo pomôcť s nákupom. Tu už nejde len o nevychované hrubé správanie.

adme.ru

Sama dobre viete, že človek, ktorý sa vám páči, je pre vás výnimočný a krásny. Preto si na ňom všetko idealizujete. Ak sa však okruh poznámok na vašu osobu zúži na pripomienky k vaším neupraveným vlasom, nedbalému vzhľadu a partner vždy poukazuje na nedokonalosti, niečo nie je v poriadku.

Pozri aj: 9 vecí, o ktorých vám 90% mužov nikdy nepovie. Najviac ma zarazil bod č. 5

zdroj: babskeveci.sk (Janka), adme.ru

0
Komentovať (0)