Unikátne Dobré skrinky v prvom meste na Slovensku. Tomášov nápad pomáha ľuďom v núdzi

Kristína Hagarová Ešte viac

Foto: Tomáš Oršula

Občas sú ľudia presvedčení o tom, že v dnešnej dobe dobro nemá veľmi miesto. O to viac dokáže potešiť, keď sa dozviete o projekte, ktorý dokáže pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. A aj o tom je projekt Dobré skrinky, ktorý je realizovaný v Žiari nad Hronom.

Dobré skrinky je projekt realizovaný organizáciou Helpi, ktorú založil Tomáš Oršula. Práve on sa zaslúžil o to, aby boli „sharing boxes“, ktoré sú známe vo svete aj na Slovensku.

Foto: Tomáš Oršula

Ako vznikol nápad na vytvorenie dobrých skriniek?

S myšlienkou dobrých skriniek ma oslovil kamarát Michal Čertík, s ktorým sme pred rokom a pol založili charitatívnu organizáciu Helpi v USA, neskôr aj Občianske združenie Helpi na Slovensku. Michal pracoval v medzinárodnej organizácii a mal tak priamu skúsenosť s tým, aká je zlá situácia v niektorých častiach sveta.

Rozhodol sa teda nájsť riešenie, ako by sa dalo pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú a trpia na nedostatok niektorých tovarov, ako sú napríklad potraviny, kozmetika, oblečenie, knihy a podobne. Týmto riešením sú nakoniec dobré skrinky, respektíve sharing boxes, ako ich voláme vo svete. Slúžia na bezplatnú komunitnú výmenu tovarov priamo medzi občanmi v duchu prines čo nepotrebuješ a zober si čo potrebuješ.

Ako prebiehala realizácia nápadu a existuje aj konkrétna skupina, ktorej je pomoc určená?

Realizácia projektu Dobrých skriniek prebiehala so súhlasom mesta Žiar nad Hronom, ktoré nám vyšlo v ústrety a poskytlo mestské pozemky na postavenie skriniek. Po tom, ako sme dostali od mesta zelenú, kontaktovali sme stolára s tým, či by pre nás nevedel vyrobiť 5 skriniek podľa našich predstáv.

Medzičasom sme sa zapojili s týmto projektom aj do jednej zamestnaneckej grantovej súťaže, v ktorej sme získali grant na väčšinu vstupných nákladov spojených s projektom. Keď boli skrinky hotové, zabezpečili sme si potrebné náradie a pustili sa do ich inštalácie v 5 lokalitách. Skrinky sú určené každému, jednak do nich môže priniesť vhodný tovar hocikto a tiež si tento tovar môže zobrať každý, kto to potebuje.

V meste sa nachádza 5 skriniek, čo všetko v nich môžu ľudia v núdzi nájsť?

Na každej dobrej skrinke sú nalepené inštrukcie s tým, čo tam patrí a čo nepatrí. Skrinky majú rozmery 55 x 55 x 45 centimentrov a ľudia do nich môžu priniesť alebo si nájsť napríklad trvanlivé potraviny, knihy, oblečenie, kozmetiku alebo hygienické potreby.

Môžu do skriniek doplniť trvanlivé potraviny či drogériu aj bežní ľudia alebo máte dopĺňanie zariadené nejako inak?

Podstatou dobrých skriniek je bezplatná komunitná výmena, respektíve zdieľanie tovarov v duchu prines, čo nepotrebuješ a zober si, čo potrebuješ. Preto by mali byť primárnymi darcami aj obdarovanými ľudia z komunity, teda každý môže prinesť, čo nepotrebuje alebo má toho prebytok a chcel by tak pomôcť niekomu zo svojho okolia.

Postupne rokujeme aj s miestnymi podnikateľmi a obchodnými reťazcami o tom či by sa nechceli pridať a zapojiť tým, že by do skriniek prispeli tovarom, ktorý by v zmysle našej legislatívy museli zlikvidovať alebo vyhodiť.
Foto: Tomáš Oršula

Myslíte si, že majú dobré skrinky potenciál aj v iných slovenských mestách?

Sme presvedčení o tom, že zmysel a filozofia dobrých skriniek má potenciál byť v každom meste na Slovensku. Všade sa totiž nájdu ľudia, ktorí potrebujú pomôcť a veríme, že aj tí ktorí im radi pomôžu. Už krátko po zverejnení tohto projektu v Žiari nad Hronom sme boli oslovení viacerými mestami, ktoré o tento projekt prejavili záujem. Veľmi nás to potešilo a naplnilo energiou na ďalšie výzvy a rozširovanie dobrých skriniek.

Existuje nejaká konkrétna myšlienka, ktorú ste chceli prostredníctvom Dobrých skriniek komunikovať?

Týmto by som chcel vyzvať všetkých ľudí, aby nemysleli iba na seba a mysleli na to, že je stále veľa ľudí okolo nich, ktorí potrebujú pomôcť, a preto ak majú záujem pomôcť, aby prišli cez Dobré skrinky darovať trvanlivé potraviny, oblečenie, kozmetiku, drogériu alebo hygienické potreby tým, ktorí to naozaj potrebujú.

0
Komentovať (0)

Dnes by ste nemali premeškať: