Vedeli ste, prečo takmer všetky mamičky držia svoje deti na rukách na ľavej strane? Príčina tohto materinského inštinktu je naozaj fascinujúca


Materinský inštinkt je naozaj silná a krásna vec. Tento pud nie je len výsadou ľudí, ale dokonca aj zvierat, a tak sa radí k tým najstarším a akokoľvek to znie, ale aj najprimitívnejším pudom zo všetkých. Na tom však nie je nič zlé. Práve naopak. Význam niektorých javov spojených s pudmi však nepoznáme. Medzi jeden z nich patrí napríklad nosenie dieťaťa na rukách na ľavej strane. Vedeli ste, prečo to väčšina mamičiek robí?

decko2979858811_7f50b0c507_o-850x721
flickr.com

Niektoré veci sú absolútne inštinktívne a reálne si ich vôbec neuvedomujeme. Medzi tieto inštinktívne pohyby patrí aj nosenie dieťaťa na rukách na ľavej strane. Neznamená to, že matky svoje deti nosia výlučne len na tejto strane, no až 80% všetkých žien podvedome svoje dieťa nosí na ľavom boku.

Čo to znamená?

Prečo sa väčšina žien cíti v takejto pozícii komfortnejšie? Spočiatku sme tipovali, že by to mohlo mať súvis s dominantnou rukou. Tieto hypotézy sme ale rýchlo vyvrátili, pretože väčšina ľudí na svete sú praváci. Ďalším vysvetlením, ktoré sa k pravde približovalo o niečo viac bolo to, že matky nosia svoje deti na ľavej strane preto, lebo s dominantnou pravou rukou viac urobia, preto mal byť dôvod nosenia dieťatka na ľavom boku čisto praktický. Ani to však nebol ten správny dôvod.

decko14858906666_175d58fb90_b-850x566
flickr.com

Fascinujúce vysvetlenie

Nosenie dieťaťa na ľavom boku má súvis s dominantnou pravou rukou, dôvod je však celkom iný. Keďže väčšina matiek sú praváčky, svoju pravú ruku si podvedome nechávajú voľnú, aby s ňou v prípade nebezpečenstva vedeli bojovať. Chrániť svoje dieťa dokážu totiž len svojou silnejšou stranou, preto ľavý bok inštinktívne používajú ako tzv. „miesto bezpečia“. Ženy teda berú svoje deti do ľavej ruky preto, aby ich chránili.

decko23838768053_61a3e841f5_o-850x1275
flickr.com

Pravá strana riadi ľavú

Štúdia verejnosť trochu mätie faktom, že pravá strana mozgu riadi ľavú stranu tela. Pravá strana ľudského mozgu súvisí s emočnou inteligenciou, teda ovplyvňuje nielen vašu interakciu s inými ľuďmi, ale aj spracovanie vašich vlastných emócií. Ak je teda dieťa na ľavej strane, znamená to aj to, že pravá strana mozgu je v súlade s vašim citovým rozpoložením k dieťaťu.

decko8027697158_1dcf4c5080_o-850x1133
flickr.com

Hlbšie väzby

Dôvod chrániť dieťa teda nie je jediným vysvetlením pre tento jav spojený s materstvom. Mamička so svojím dieťaťom týmto spôsobom nadväzuje hlbšiu väzbu. Svoju „emocionálnu stranu“ používa matka podvedome na to, aby bola citovo bližšie k dieťaťu a pochopila svoje dieťa, ktoré v tomto veku nedokáže komunikovať inak než emocionálnymi narážkami. Inými slovami, matka si takto skôr všimne, či je jej dieťa nespokojné, choré, alebo naopak, veľmi šťastné, než keby ho mala na pravom boku, ktorý riadi ľavá strana mozgu.

decko10472455333_af106a3829_o-850x566
flickr.com

Evolúcia verzus emócia

Oba aspekty výskumu sa spájajú v konečnej teórii a síce, že deti, ktoré matky už v dávnej minulosti nosili v ľavej ruke na svojom ľavom boku, mali väčšiu šancu na prežitie. Tento pud sa v ženách zachoval až do dnešného dňa. Matky, ktoré sa zúčastnili výskumu potvrdili, že sa v takejto polohe s dieťaťom na rukách cítia istejšie a bezpečnejšie. Nevedeli však vysvetliť prečo.

deckoStateLibQld_1_128146_Pioneer_woman_holding_a_baby_at_Toowoomba_Queensland_1920-1930-850x1172
wikimedia.org

Srdce neklame

Podľa vedcov je dôvodom aj to, že na ľavej strane je srdce. Dieťatko aj matka sú pokojnejšie, pretože cítia dotyk živého orgánu, ktorý ich od počatia spája. Navyše, pri výskume vedci zistili, že väčšina detí, ktorá išla svojej mame niečo pošepkať, išla automaticky k jej ľavému uchu. Uznajte, inštinkty sú poriadne silná záležitosť.

Pozri aj: Každý na tejto planéte musí vidieť toto krátke, no krásne video

zdroj: babskeveci.sk (Monika), littlethings.com


Komentáre

komentárov