Všetko, čo ste nevedeli o 13. dôchodku. Pozrite si prehľad a vypočítajte si, koľko dostanete

SITA , Kristína Hagarová Ešte viac

Foto: unsplash

Sociálna poisťovňa 2.12. začala vyplácať trináste dôchodky. Automaticky, bez osobitnej žiadosti, ich dostane približne 1,4 milióna dôchodcov. Sociálna poisťovňa im po splnení zákonných podmienok trinásty dôchodok vyplatí spolu s riadnym dôchodkom v decembrovom výplatnom termíne.

Poisťovňa o tom informovala v tlačovej správe. Výplatné termíny dôchodkov sú zvyčajne v párne dni od 2. do 24. dňa kalendárneho mesiaca. V decembri tohto roka bude posledný výplatný deň dôchodkových dávok o deň skôr, teda 23. 12. 2020 (pred vianočnými sviatkami).

Foto: unsplash

Maximálna výška

Maximálna výška trinástej penzie v tomto roku predstavuje 300 eur. Dostanú ju dôchodcovia s dôchodkom vo výške 214,83 eura a menej. Poberateľom dôchodku v rozpätí od 214,84 eura do 909,27 eura sa výška 13. dôchodku bude znižovať až do minimálnej hranice 50,01 eura. Najnižší trinásty dôchodok vo výške 50 eur dostanú tí dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok od sumy 909,28 eura a viac. Na trináste dôchodky pôjde v tomto roku zo štátneho rozpočtu približne 307 miliónov eur.

Kto naň má nárok?

Nárok na trinásty dôchodok a jeho výplatu má ten poberateľ dôchodku, ktorý má v decembri tohto roka nárok na výplatu starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského alebo sociálneho dôchodku. Sociálna poisťovňa pritom trinásty dôchodok vyplatí aj poberateľom dôchodkov s bydliskom mimo územia Slovenska. Ak dôchodok vypláca okrem Sociálnej poisťovne aj iný platiteľ, napr. Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, Ministerstvo vnútra SR a pod., 13. dôchodok vyplatí tá inštitúcia, ktorá vypláca vyšší dôchodok.

Foto: unsplash

Trinásty dôchodok podľa Sociálnej poisťovne exekúcii nepodlieha. Exekútor na trinástu penziu nesmie siahnuť ani v prípade, že ju penzista dostane na účet v banke. Ide o štátnu sociálnu dávku. Nie je teda príjmom, ktorý nahrádza odmenu za prácu, a preto ho ani nie je možné exekučne krátiť.

Prehľad

Ako uvádza sociálna poisťovňa na svojej stránke, trinásty dôchodok teda dostane poberateľ

 • starobného dôchodku,
 • predčasného starobného dôchodku,
 • invalidného dôchodku,
 • vdovského dôchodku,
 • vdoveckého dôchodku,
 • sirotského dôchodku a
 • sociálneho dôchodku
Foto: unsplash

Prihliada sa na sumu

 • dôchodkov uvedených v prvom bode,
 • dôchodkov vyplácaných z výsluhového zabezpečenia Slovenskej republiky,
 • dôchodkov vyplácaných z iných štátov, ak sú obdobné vyššie uvedeným dôchodkom,
 • dôchodkov z II. piliera,
 • vyrovnávacieho príplatku a
 • dorovnávacieho prídavku podľa právnych predpisov Českej republiky.

Kalkulačku na výpočet 13. dôchodku nájdete TU.

0
Komentovať (0)

Dnes by ste nemali premeškať: