Za lieky si čoskoro priplatíme. Pozrite sa, aké zmeny pacientov čakajú

TASR Ešte viac

Pracovníčka lekárne na Slovensku/Foto: archív TASR

Revízia úhrad liekov prinesie podľa Asociácie generických výrobcov GENAS celoplošné zvýšenie doplatkov pacientov za lieky. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR tvrdí, že aj po revízii ostane v každej úhradovej skupine liek s nulovým alebo sociálne únosným doplatkom.

lieky/Foto: pixabay

Novela revízie úhrad liekov zmenila úhradové skupiny, ktoré zohľadňujú terapeutickú indikáciu a štandardnú dávku liečiva v lieku. GENAS však považuje tento krok za nesystémový a reálne možnosti úspor výdavkov na lieky vidí inde. „Pri pacientoch, ktorí nebudú môcť alebo chcieť akceptovať nové doplatky, bude lekár musieť meniť zavedenú liečbu za liečbu s nižším doplatkom. Pri tých pacientoch, ktorí užívajú viacero liekov, môže nastať súčasne zmena vo viacerých liečbach u rôznych špecialistov a vylúčiť sa nedá dekompenzácia pacienta,“ povedala prezidentka asociácie Terézia Szádocka.

Novelizácia úhrad podľa GENAS prinesie výrazné znižovanie doterajších úhrad generických liekov poisťovňami. Asociácia tvrdí, že z dôvodu výrobných nákladov môžu mnohé firmy úplne ukončiť výrobu pre slovenský trh. Pacient bude musieť zmeniť liek, na ktorý bol zvyknutý, ak by išlo o jediný liek v referenčnej skupine, tak prejsť na inú liečbu.

lieky/Foto: pixabay

Ministerstvo argumentuje, že jeho snahou je vytvárať jasné a predvídateľné podmienky tak pre farmaceutické firmy, ako aj pre platcov. „Predovšetkým dbáme na to, aby pacient bez medicínskych obmedzení mal dostupnú liečbu bez doplatku. Zmeny sa týkajú celého kategorizačného zoznamu a prihliadalo sa najmä na to, aby lieky s rovnakou účinnou látkou mali rovnakú úhradu zdravotnej poisťovne a aby v novovzniknutých úhradových skupinách boli lieky s nulovým alebo dostupným doplatkom pre pacienta,“ uviedla pre TASR hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Ministerstvo tiež podotklo, že lieky v úhradovej skupine sú z medicínskeho hľadiska navzájom zameniteľné. V prípade potreby zmeny lieku by ju pacient nemal negatívne pocítiť. „Zmení sa len názov lieku, účinnosť liečby zostáva zachovaná, nakoľko zostane rovnaká účinná látka,“ komentovala Eliášová. Dodala, že hlavným cieľom kvartálnej revízie je zohľadniť cenotvorbu v dôsledku vstupu generických a biosimilárnych liekov.

Asociácia okrem toho upozorňuje aj na to, že je potrebné vytvoriť podmienky na zlepšenie prieniku biologicky podobných liekov a generických liekov, ktoré prinášajú úspory výdavkov. Súčasné legislatívne prostredie však podľa tvrdenia asociácie nepodporuje racionálne používanie takýchto liekov na slovenskom trhu. GENAS preto vyzval MZ SR k ďalšej odbornej diskusii a zavedeniu opatrení na širšiu dostupnosť generických a biosimilárnych liekov na slovenský trh.

0
Komentovať (0)