Ženy s nepravidelnou menštruáciou sa vystavujú veľkému riziku. Vedci prišli s novou štúdiou, ktorá vás donúti ísť k lekárovi

Kristína Hagarová Zdravie

Foto: pixabay

24-ročná štúdia, ktorá skúmala takmer 80 000 zdravotných sestier priniesla niektoré z prvých skutočných dôkazov o tom, že nepravidelná menštruácia súvisí s predčasnou smrťou.

Portál ScienceAlert informoval o výskume, ktorý sa začal v roku 1989 je veľmi pravdepodobné, že ženy, ktoré majú nepravidelné a dlhé menštruačné cykly v dospievaní a dospelosti, sú náchylnejšie na úmrtie ešte pred dosiahnutím 70 rokov v porovnaní so ženami, ktoré majú cykly krátke a pravidelné. Táto súvislosť je zvlášť silná pri úmrtiach na kardiovaskulárne ochorenia a v menšej miere pri úmrtiach súvisiacich s rakovinou.

Foto: unsplash

Štúdia hovorí jasne

“Dúfajme, že táto štúdia dosiahne zvýšenie povedomie o menštruačných nepravidelnostiach, zvýšenie vzdelania a povzbudenie žien a lekárov, aby pri hodnotení zdravia brali ohľad na menštruačný cyklus,” tvrdí  Kim Jonas, reprodukčný fyziológ z King’s College. “Táto štúdia neznamená, že sa to týka všetkých žien, ktoré zažili nepravidelný menštruačný cyklus. V tejto oblasti je nevyhnutné vykonať viac výskumov a v hre bude veľa faktorov.”

Je to faktor zdravia

Menštruácia sa niekedy taktiež nazýva aj piatym znakom zdravia či vitality, popri teplote, pulze, dýchaní a krvnom tlaku. Nepravidelné cykly súvisia s celým radom ďalších zdravotných faktorov, vrátane sexuálnych a reprodukčných chorôb, ochorení kostí a srdca, rakoviny, duševných chorôb a ďalších zdravotných problémoch. Nepravidelná menštruácia je príznakom zdravotných problémov, čiže dlhší a nepravidelnejší cyklus odrážda horšie zdravie.

Foto: unsplash

Výskum založený na veľkej skupine

Výskum je založený na veľkej skupine sestier v Spojených štátoch vo veku od 25 do 42 rokov, ktorým boli každé dva roky zasielané poštou alebo na email dotazníky, aby zhromaždili informácie o ich životnom štýle, stravovaní, anamnéze a o akejkoľvek chorobe. Na začiatku štúdie ich požiadali, aby si spomenuli na svoje cykly počas dospievania a na začiatku dospelosti. “Zistili sme, že riziko predčasnej úmrtnosti bolo vyššie u žien, ktoré v neskoršom veku hlásili dlhé alebo nepravidelné cykly,” píšu autori.

V starších vekových skupinách mali vyššiu pravdepodobnosť predčasného úmrtia tie ženy, ktoré mali menštruačné cykly dlhšie ako 40 dní ako tie, ktoré mali 26 až 31 dní. Obzvlášť silné to bolo u sestier, ktoré mali nepravidelné cykly pravidelne a tiež u tých, ktoré fajčili. Je potrebné vykonať ďalší výskum, avšak nová štúdia poskytuje jedny z najsilnejších indikácií, ktoré by doposiaľ mohli súvisieť s tým, že nepravidelná menštruácia môže súvisieť so zhoršeným zdravím či už v dospievaní alebo v neskoršom dospelom živote. Podľa vedcov je však dôležité aj to, že nepravidelná menštruácia je príznak a nie diagnóza.

Veria však, že práve tieto informácie spôsobia, že ženy a aj lekári budú venovať nepravidelnej menštruácii oveľa väčšiu pozornosť.

0
Komentovať (0)

Dnes by ste nemali premeškať: